PROGRAM BEST TALENT 2014

17-18 September 2014 - Program Best Talent SPM 2014 telah diadakan di Tg Piai Resort. Program ini hanya untuk pelajar terpilih sahaja yang diharapkan dapat melonjakkan prestasi diri untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM 2014.