SETITIS TINTA PENGETUA

Assalamualaikum wbt dan Salam Muafakat Johor,
Salam Sejahtera, Salam 1 Malaysia dan Salam Muafakat Johor. Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia serta izin-Nya, kita dapat meneruskan khidmat bakti di sekolah tercinta ini. Semoga kegemilangan dan kejayaan terus menerangi kehidupan kita semua yang mempunyai amanah besar untuk meningkatkan akses pendidikan berkualiti di sekolah kita. Marilah kita memperbaharui tekad dan menyuntik semangat baru dalam melonjakkan kecemerlangan SMK Dato Penggawa Barat pada tahun 2018 dan tahun- tahun yang mendatang. Sesungguhnya, sekolah adalah nadi utama dalam usaha membangunkan modal insan yang memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju amat bergantung kepada keupayaan warga sekolah terutamanya para pendidik yan berpengetahuan kelas pertama, berketrampilan dan berdaya saing yang sihat bagi melakar pembangunan modal insan dalam kalangan murid SMK Dato Penggawa Barat berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Para pendidik harus mempunyai hala tuju yang jelas dan mengutamakan aktiviti peningkatan profesionalisme agar mampu memberi impak yang tinggi terhadap kecemerlangan anak didik dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah. Dalam menghadapi persaingan pada peringkat global, kejayaan sesebuah sekolah amat bergantung pada pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki oleh warga sekolah. Oleh itu, setiap warga pendidik perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran serta melipatgandakan usaha bagi melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif untuk mengisi keperluan masa kini dan masa hadapan. Bagi memastikan kelangsungan pembangunan pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dilaksanakan. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Pelan ini berhasrat mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi menentukan kejayaan sistem pendidikan. Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia ialah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Justeru, PPPM juga telah menyusun transformasi yang dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama memberi sokongan kepada para pendidik, gelombang kedua mempercepat peningkatan kemajuan sistem, dan gelombang ketiga ialah beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi. Oleh itu, sebagai pendidik kita hendaklah menerima transformasi ini dengan minda yang terbuka dan melaksanakannya bagi mencapai visi yang dihasratkan. Pengajaran yang berkesan melibatkan proses memindahkan ilmu oleh guru di samping memperkembang potensi murid. Bagi murid, pembelajaran merupakan suatu proses mengumpul maklumat dan pengalaman secara berterusan. Dalam hal ini, pengintegrasian ICT dalam PdPc memberikan kesan berganda kepada murid-murid bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Oleh hal yang demikian, pelbagai aplikasi seperti e-pembelajaran, sidang video dan pelbagai inovasi teknologi yang diperkenalkan amat relevan dengan keperluan semasa murid kerana teknologi ini membolehkan murid mendapat maklumat dalam masa yang singkat. Dalam era globalisasi, warga sekolah semestinya melengkapkan diri dengan maklumat terkini supaya dapat bertindak balas terhadap pembangunan teknologi baru. Kejayaan-kejayaan yang dilakar selama ini adalah disebabkan pengamalan budaya kerja cemerlang oleh semua warga sekolah ini. Budaya kerja ini bukan sahaja dapat melahirkan golongan pendidik dan murid yang berdedikasi tetapi juga memberi impak yang besar kepada ‘output’ dan ‘outcome’ hasil daripada pengamalan budaya kerja tersebut. Diharapkan generasi yang dihasilkan kelak adalah golongan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi merangkumi semua aspek kehidupan sebagaimana yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat dalam memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Segala usaha murni ini perlu diteruskan lagi agar mencapai kejayaan yang lebih cemerlang seterusnya dapat menyumbang bakti pula kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat hendaklah dijadikan amalan. Semoga segala tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ingatlah, orang hebat mampu melahirkan beberapa karya berkualiti, tapi guru berkualiti mampu melahirkan ribuan orang hebat. Selamat menjalankan tugas kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat, moga 2018 kita berada di mercu. Yakinlah dan pastikan SDPB MENJUARAI.
MOHD SHAPHRI BIN MOHD YUSOF

PENGUMUMAN

MESYUARAT AGUNG PIBG 2018 TARIKH : 24HB FEBRUARI 2018 MASA : 8.00 PAGI TEMPAT DSG

MUATURUN

   A. UMUM
   KBAT KBAT
   1. MAKLUMAT FESTIVAL PENGAKAP PENGHUJUNG BENUA ASIA 2015
   2. Bahan Bengkel KBAT Matematik & Pembelajaran Alaf 21
   3. Bahan Pertandingan Tokoh Nilam
   4. Gambar Tawaran Baharu Pengetua 2013 - Negeri Johor
   5. Senarai JU Inovasi Negei Johor 2014 
   6. Bahan Seminar JU Inovasi Peringkat Negeri Johor 2014 - BTPN Johor
   7. Bahan Kursus Kajian Tindakan Penulisan Format Baru (SDAHA)
   8. Bahan KBAT TIMSS Sains
   9. Bahan KBAT PISA Matematik
   10. Bahan Kursus KBAT
   11. i-THINK - Peta Pemikiran
   12. POWER POINT i-THINK ( SMKDPB)
   13. PBSMR- Dasar PBS-PMR.  
   14. PBSMR- Pengoperasian Pentaksiran Pusat   
   15. PBSMR- Instrumen Pentaksiran Pusat 
   16. PBSMR- Sistem Pengurusan Pentaksiran Pusat 
   17. Borang SPSK PK03 : Rekod Penggunaan Bilik Khas
   18. Borang SPSK PK03 : Pinjaman Alatan
   19. PENGGAL PERSEKOLAHAN, CUTI GANTI DAN CUTI PERISTIWA TAHUN 2014
   20. Senarai Nama Murid Tingkatan 1 Tahun 2014 Pendaftaran Pada 31 Dis 2013
   21. Keberhasilan Guru 
   22. Takwim Persekolahan 2014
   23. Hari Kelepasan Am 2014
   24. Sarana. pptx
   25. Pengenalan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) - powerpoint
   26. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - powerpoint 20 slides
   27. Panduan Melindungi Masa Instruksional (MMI) - 26 mukasurat
   28. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - buku 568 mukasurat
   29. LOGO SMK Dato' Penggawa Barat
   30. Ringkasan Eksekutif Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
   31.  Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
   32. Buletin Khas : Edisi Pengarah Turun Padang 2012
   33. Buletin Khas : Edisi Pendaftaran Tingkatan 1 2012
   34. GROW
   35. Bahan SPSK 19 Mac 2012  keluaran 03
   36. Taklimat SPSK. ppt 
   37. Waktu P&P Jadual Sesi Petang
   38. Haluan Kerja Pendidikan - DATO’ ABD. GHAFAR MAHMUD (KPPM)


   B. PLAN J


   BAHASA MELAYU
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/O49yUaNe/PLAN-J_BM_TING_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/RvQGV_40/PLAN-J_BM_TING_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/gR4SqdmT/PLAN-J_BM_TING_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lpDWx48-/PLAN-J_BM_TING_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/znOlcVJP/PLAN-J_BM_TING_5_2011.html


   BAHASA INGGERIS
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/_2KpzMuF/PLAN-J_BI_Form_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/XJBzcaN5/PLAN-J_BI_Form_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/UvWknztm/PLAN-J_BI_Form_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/nE_A3y3g/PLAN-J_BI_Form_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/EX5jAlJV/PLAN-J_BI_Form_5.html


   SEJARAH
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/foPk0rdw/PLAN-J_SEJARAH_TING1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/axDTY-RL/PLAN-J_SEJARAH_TING2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/D9IZeGn6/PLAN-J_SEJARAH_TING3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lWnvP6vJ/PLAN-J_SEJARAH_TING4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/-dW3gNUQ/PLAN-J_SEJARAH_TING5.html


   MATHEMATICS
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/OKry2LSw/PLAN-J_Math_FORM_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/0C5bZ_21/PLAN-J_Math_FORM_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/tt-4-SKi/PLAN-J_Math_FORM_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/ZMfuXIBL/PLAN-J_Mathematics_Form4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/54jMSda0/PLAN-J_Mathematics_Form5_2011.html


   ADDITIONAL MATHEMATICS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/ye2oJo6H/PLAN-J_ADD_MATH_Form4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/KVdf8Xhy/PLAN-J_ADD_MATH_Frm_5_2011.html

   BIOLOGY
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/-8W8mTfm/PLAN_J_Biology_Form_4_REVISED_.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/nbVXR4Yd/Plan_J_Biology_Form_5_revised_.html


   SAINS PERTANIAN
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/PeoGpG-8/Plan-J_SPT_F4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/GE0909fw/Plan-J_SPT_F5.html

   PRINSIP AKAUN
   PLAN_J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Q1BSONbZ/PLAN_J_Tg4_PA.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/syV1G4db/PLAN_J__Tg5_PA.html


   PERDAGANGAN
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Kte8NT_s/PLAN-J_PERDAGANGAN_TING4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/57eTV97u/PLAN-J_PERDAGANGAN_TING5_2011.html   EKONOMI ASAS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Rw0tyLfp/PLAN-J_EKONOMI_ASAS_TING4_2010.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/gEjoMkKI/PLAN-J_EKONOMI_ASAS_TING5_2010.html


   CHEMISTRY
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/v-zqY1Kv/PLAN-J_CHEMISTRY__FORM_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/3PFlfNtQ/PLAN-J_CHEMISTRY__FORM_5__revi.html


   KHB TERAS
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/PJEyAZMV/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/kg_mH7tX/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/ivrkeqd6/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_3.html


   KHB KT (PILIHAN I)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/70Yup_1S/PLAN-J_KHB_KT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/NGlpyHep/PLAN-J_KHB_KT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/_-i6TqFe/PLAN-J_KHB_KT_TING_3.html


   KHB ERT (PILIHAN II)
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/PhKnWle1/PLAN_J_KHB_ERT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/NPlaHXqr/PLAN_J_KHB_ERT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/0fA_hLWk/PLAN_J_KHB_ERT_TING_3.html   KHB PERTANIAN (PILIHAN III)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/DEIJ1Kzg/PLAN-J_KHB_PERT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/DZmbu_aU/PLAN-J_KHB_PERT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/T1KwovMm/PLAN-J_KHB_PERT_TING_3.html


   KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PILIHAN IV)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/COHQvuB-/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/B0LHvfzo/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/yYWAayh5/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_3.html


   PENDIDIKAN ISLAM
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/zBMchEXA/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/SVxXwgTE/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/61Zys9Mn/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/rRdrobLm/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/2fXJPVzZ/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_5.html


   BAHASA TAMIL
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/7vU4b2Ez/PLAN_J_BTAMIL_TING_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/Kx6O94Ai/PLAN_J_BTAMIL_TING_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/IGII_w5O/PLAN_J_BTAMIL_TING_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/hD_xmQgC/PLAN_J_BTAMIL_TING_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/KrfDM_NY/PLAN_J_BTAMIL_TING_5_2011.html


   EKONOMI RUMAHTANGGA (ERT)
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Npgy9UwO/PLAN-J_ERT_TING_4_Negeri_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/SV0PJk7H/PLAN-J_ERT_TING_5_Negeri__2011.html


   PHYSICS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/yMLRrHBn/PLAN-J_PHYSICS_Form4_revised_2.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/teMOwXQo/PLAN-J_PHYSICS_Form5_revised20.html


   ICT
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/TkSRxH7o/PLAN_J__ICT_FORM_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/q0DFVD4u/PLAN-J_ICT_F5_2010.html


   GEOGRAFI
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/ouPMKqkc/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/fnBCaThj/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/oUjUNi8c/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/JXHgMsII/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/xY2v1hw2/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_5.html

   SCIENCE
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/nTzpxi0-/PLAN-J_Science_Form_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/V6i-c0V5/PLAN-J_Science_Form_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/VMDbLOqc/PLAN-J_Science_Form_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lBpEI0Nb/PLAN-J_Science_Form_4_revised.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/O9tMQ5Pt/PLAN-J_Science_Form_5_revised.html  

   C. BIDANG SAINS DAN MATEMATIK
   1. BIOLOGY - TUGASAN 5 CEMPAKA (CIKGU SHAIRUL)
   2. BIOLOGY - PERFECT SCORE PROGRAMME (CIKGU SHAIRUL)
   3. Edaran Ceramah Teknik Menjawab Matematik 2 SPM
   4. TIMSS Math Grade 3,4 Sample Question
   5. TIMSS Math Grade 7,8 Sample Question
   6. TIMSS SC Grade 3,4 Sample Question
   7. TIMSS SC Grade 7,8 Sample Question
   DBIDANG BAHASA

   E. BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL 

   F. BIDANG SAINS SOSIAL
   1. BAHAN/TUGASN GURU SHARIFAH AIN
   G. PRAUNIVERSITI
   1. Bahan/Tugasan Pengajian Am (PA3) 6B AK
   2. Bahan/Tugasan Pengajian Am (PA2) 6B AK, KE, KA & MR)
   3. Buletin Tingkatan 6 edisi 1/2011
   4. Sukatan Pelajaran P Am