MUATURUN

   A. UMUM
   KBAT KBAT
   1. MAKLUMAT FESTIVAL PENGAKAP PENGHUJUNG BENUA ASIA 2015
   2. Bahan Bengkel KBAT Matematik & Pembelajaran Alaf 21
   3. Bahan Pertandingan Tokoh Nilam
   4. Gambar Tawaran Baharu Pengetua 2013 - Negeri Johor
   5. Senarai JU Inovasi Negei Johor 2014 
   6. Bahan Seminar JU Inovasi Peringkat Negeri Johor 2014 - BTPN Johor
   7. Bahan Kursus Kajian Tindakan Penulisan Format Baru (SDAHA)
   8. Bahan KBAT TIMSS Sains
   9. Bahan KBAT PISA Matematik
   10. Bahan Kursus KBAT
   11. i-THINK - Peta Pemikiran
   12. POWER POINT i-THINK ( SMKDPB)
   13. PBSMR- Dasar PBS-PMR.  
   14. PBSMR- Pengoperasian Pentaksiran Pusat   
   15. PBSMR- Instrumen Pentaksiran Pusat 
   16. PBSMR- Sistem Pengurusan Pentaksiran Pusat 
   17. Borang SPSK PK03 : Rekod Penggunaan Bilik Khas
   18. Borang SPSK PK03 : Pinjaman Alatan
   19. PENGGAL PERSEKOLAHAN, CUTI GANTI DAN CUTI PERISTIWA TAHUN 2014
   20. Senarai Nama Murid Tingkatan 1 Tahun 2014 Pendaftaran Pada 31 Dis 2013
   21. Keberhasilan Guru 
   22. Takwim Persekolahan 2014
   23. Hari Kelepasan Am 2014
   24. Sarana. pptx
   25. Pengenalan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) - powerpoint
   26. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - powerpoint 20 slides
   27. Panduan Melindungi Masa Instruksional (MMI) - 26 mukasurat
   28. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - buku 568 mukasurat
   29. LOGO SMK Dato' Penggawa Barat
   30. Ringkasan Eksekutif Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
   31.  Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
   32. Buletin Khas : Edisi Pengarah Turun Padang 2012
   33. Buletin Khas : Edisi Pendaftaran Tingkatan 1 2012
   34. GROW
   35. Bahan SPSK 19 Mac 2012  keluaran 03
   36. Taklimat SPSK. ppt 
   37. Waktu P&P Jadual Sesi Petang
   38. Haluan Kerja Pendidikan - DATO’ ABD. GHAFAR MAHMUD (KPPM)


   B. PLAN J


   BAHASA MELAYU
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/O49yUaNe/PLAN-J_BM_TING_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/RvQGV_40/PLAN-J_BM_TING_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/gR4SqdmT/PLAN-J_BM_TING_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lpDWx48-/PLAN-J_BM_TING_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/znOlcVJP/PLAN-J_BM_TING_5_2011.html


   BAHASA INGGERIS
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/_2KpzMuF/PLAN-J_BI_Form_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/XJBzcaN5/PLAN-J_BI_Form_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/UvWknztm/PLAN-J_BI_Form_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/nE_A3y3g/PLAN-J_BI_Form_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/EX5jAlJV/PLAN-J_BI_Form_5.html


   SEJARAH
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/foPk0rdw/PLAN-J_SEJARAH_TING1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/axDTY-RL/PLAN-J_SEJARAH_TING2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/D9IZeGn6/PLAN-J_SEJARAH_TING3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lWnvP6vJ/PLAN-J_SEJARAH_TING4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/-dW3gNUQ/PLAN-J_SEJARAH_TING5.html


   MATHEMATICS
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/OKry2LSw/PLAN-J_Math_FORM_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/0C5bZ_21/PLAN-J_Math_FORM_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/tt-4-SKi/PLAN-J_Math_FORM_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/ZMfuXIBL/PLAN-J_Mathematics_Form4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/54jMSda0/PLAN-J_Mathematics_Form5_2011.html


   ADDITIONAL MATHEMATICS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/ye2oJo6H/PLAN-J_ADD_MATH_Form4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/KVdf8Xhy/PLAN-J_ADD_MATH_Frm_5_2011.html

   BIOLOGY
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/-8W8mTfm/PLAN_J_Biology_Form_4_REVISED_.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/nbVXR4Yd/Plan_J_Biology_Form_5_revised_.html


   SAINS PERTANIAN
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/PeoGpG-8/Plan-J_SPT_F4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/GE0909fw/Plan-J_SPT_F5.html

   PRINSIP AKAUN
   PLAN_J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Q1BSONbZ/PLAN_J_Tg4_PA.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/syV1G4db/PLAN_J__Tg5_PA.html


   PERDAGANGAN
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Kte8NT_s/PLAN-J_PERDAGANGAN_TING4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/57eTV97u/PLAN-J_PERDAGANGAN_TING5_2011.html   EKONOMI ASAS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Rw0tyLfp/PLAN-J_EKONOMI_ASAS_TING4_2010.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/gEjoMkKI/PLAN-J_EKONOMI_ASAS_TING5_2010.html


   CHEMISTRY
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/v-zqY1Kv/PLAN-J_CHEMISTRY__FORM_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/3PFlfNtQ/PLAN-J_CHEMISTRY__FORM_5__revi.html


   KHB TERAS
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/PJEyAZMV/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/kg_mH7tX/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/ivrkeqd6/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_3.html


   KHB KT (PILIHAN I)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/70Yup_1S/PLAN-J_KHB_KT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/NGlpyHep/PLAN-J_KHB_KT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/_-i6TqFe/PLAN-J_KHB_KT_TING_3.html


   KHB ERT (PILIHAN II)
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/PhKnWle1/PLAN_J_KHB_ERT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/NPlaHXqr/PLAN_J_KHB_ERT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/0fA_hLWk/PLAN_J_KHB_ERT_TING_3.html   KHB PERTANIAN (PILIHAN III)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/DEIJ1Kzg/PLAN-J_KHB_PERT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/DZmbu_aU/PLAN-J_KHB_PERT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/T1KwovMm/PLAN-J_KHB_PERT_TING_3.html


   KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PILIHAN IV)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/COHQvuB-/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/B0LHvfzo/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/yYWAayh5/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_3.html


   PENDIDIKAN ISLAM
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/zBMchEXA/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/SVxXwgTE/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/61Zys9Mn/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/rRdrobLm/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/2fXJPVzZ/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_5.html


   BAHASA TAMIL
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/7vU4b2Ez/PLAN_J_BTAMIL_TING_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/Kx6O94Ai/PLAN_J_BTAMIL_TING_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/IGII_w5O/PLAN_J_BTAMIL_TING_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/hD_xmQgC/PLAN_J_BTAMIL_TING_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/KrfDM_NY/PLAN_J_BTAMIL_TING_5_2011.html


   EKONOMI RUMAHTANGGA (ERT)
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Npgy9UwO/PLAN-J_ERT_TING_4_Negeri_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/SV0PJk7H/PLAN-J_ERT_TING_5_Negeri__2011.html


   PHYSICS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/yMLRrHBn/PLAN-J_PHYSICS_Form4_revised_2.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/teMOwXQo/PLAN-J_PHYSICS_Form5_revised20.html


   ICT
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/TkSRxH7o/PLAN_J__ICT_FORM_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/q0DFVD4u/PLAN-J_ICT_F5_2010.html


   GEOGRAFI
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/ouPMKqkc/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/fnBCaThj/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/oUjUNi8c/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/JXHgMsII/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/xY2v1hw2/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_5.html

   SCIENCE
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/nTzpxi0-/PLAN-J_Science_Form_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/V6i-c0V5/PLAN-J_Science_Form_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/VMDbLOqc/PLAN-J_Science_Form_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lBpEI0Nb/PLAN-J_Science_Form_4_revised.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/O9tMQ5Pt/PLAN-J_Science_Form_5_revised.html  

   C. BIDANG SAINS DAN MATEMATIK
   1. BIOLOGY - TUGASAN 5 CEMPAKA (CIKGU SHAIRUL)
   2. BIOLOGY - PERFECT SCORE PROGRAMME (CIKGU SHAIRUL)
   3. Edaran Ceramah Teknik Menjawab Matematik 2 SPM
   4. TIMSS Math Grade 3,4 Sample Question
   5. TIMSS Math Grade 7,8 Sample Question
   6. TIMSS SC Grade 3,4 Sample Question
   7. TIMSS SC Grade 7,8 Sample Question
   DBIDANG BAHASA

   E. BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL 

   F. BIDANG SAINS SOSIAL
   1. BAHAN/TUGASN GURU SHARIFAH AIN
   G. PRAUNIVERSITI
   1. Bahan/Tugasan Pengajian Am (PA3) 6B AK
   2. Bahan/Tugasan Pengajian Am (PA2) 6B AK, KE, KA & MR)
   3. Buletin Tingkatan 6 edisi 1/2011
   4. Sukatan Pelajaran P Am