PEPERIKSAAN TINGKATAN 3 (PT3) 2014


13 Okt 2014 : Peperiksaan Tingkatan 3 (PT3) merupakan peperiksaan yang telah menggantikan peperiksaan PMR sebagai langkah  penambahbaikkan sistem PBS sekolah menengah rendah. Ia juga akan digunakan sebagai asas menentukan kemasukan murid-murid ke tingkatan 4 sama ada di sekolah berasrama penuh (SBP), sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA), Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) termasuk sekolah menengah teknik (SMT) dan kolej vokasional. Di samping PT3, kemasukan ke sekolah-sekolah tersebut juga menggunakan Ujian Psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan murid bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka. Program kegemilangan PT3 di SMK Dato' Penggawa Barat telah diakhiri dengan Majlis Doa Restu PT3 pada jam 12.00  tengah hari,12 Okt 2014. Seramai 183 calon PT3 telah memulakan peperiksaan pada pagi ini dengan di mulai kertas Bahasa Melayu PT3.