LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 4 : "GROW MODEL DAN PERANCANGAN STRATEGIK"

26 April 2014 : Seramai  86 guru telah hadir sesi LADAP 4 yang dikendalikan
oleh En.Mohd Shaphri bin Mohd Yusof selaku Jurulatih Utama LADAP sekolah. Pengisian pada kali ini berkenaan Model GROW yang akan dilaksanakan pada tahun bagi setiap panitia matapelajaran. Sesi kedua telah diteruskan dengan Pembinaan Perancangan Strategik 2016-2019 akan bermula pada tahun hadapan.