SETITIS TINTA PENGETUA

Assalamualaikum wbt dan Salam Muafakat Johor,
Salam Sejahtera, Salam 1 Malaysia dan Salam Muafakat Johor. Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia serta izin-Nya, kita dapat meneruskan khidmat bakti di sekolah tercinta ini. Semoga kegemilangan dan kejayaan terus menerangi kehidupan kita semua yang mempunyai amanah besar untuk meningkatkan akses pendidikan berkualiti di sekolah kita. Marilah kita memperbaharui tekad dan menyuntik semangat baru dalam melonjakkan kecemerlangan SMK Dato Penggawa Barat pada tahun 2018 dan tahun- tahun yang mendatang. Sesungguhnya, sekolah adalah nadi utama dalam usaha membangunkan modal insan yang memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju amat bergantung kepada keupayaan warga sekolah terutamanya para pendidik yan berpengetahuan kelas pertama, berketrampilan dan berdaya saing yang sihat bagi melakar pembangunan modal insan dalam kalangan murid SMK Dato Penggawa Barat berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Para pendidik harus mempunyai hala tuju yang jelas dan mengutamakan aktiviti peningkatan profesionalisme agar mampu memberi impak yang tinggi terhadap kecemerlangan anak didik dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah. Dalam menghadapi persaingan pada peringkat global, kejayaan sesebuah sekolah amat bergantung pada pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki oleh warga sekolah. Oleh itu, setiap warga pendidik perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran serta melipatgandakan usaha bagi melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif untuk mengisi keperluan masa kini dan masa hadapan. Bagi memastikan kelangsungan pembangunan pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dilaksanakan. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Pelan ini berhasrat mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi menentukan kejayaan sistem pendidikan. Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia ialah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Justeru, PPPM juga telah menyusun transformasi yang dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama memberi sokongan kepada para pendidik, gelombang kedua mempercepat peningkatan kemajuan sistem, dan gelombang ketiga ialah beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi. Oleh itu, sebagai pendidik kita hendaklah menerima transformasi ini dengan minda yang terbuka dan melaksanakannya bagi mencapai visi yang dihasratkan. Pengajaran yang berkesan melibatkan proses memindahkan ilmu oleh guru di samping memperkembang potensi murid. Bagi murid, pembelajaran merupakan suatu proses mengumpul maklumat dan pengalaman secara berterusan. Dalam hal ini, pengintegrasian ICT dalam PdPc memberikan kesan berganda kepada murid-murid bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Oleh hal yang demikian, pelbagai aplikasi seperti e-pembelajaran, sidang video dan pelbagai inovasi teknologi yang diperkenalkan amat relevan dengan keperluan semasa murid kerana teknologi ini membolehkan murid mendapat maklumat dalam masa yang singkat. Dalam era globalisasi, warga sekolah semestinya melengkapkan diri dengan maklumat terkini supaya dapat bertindak balas terhadap pembangunan teknologi baru. Kejayaan-kejayaan yang dilakar selama ini adalah disebabkan pengamalan budaya kerja cemerlang oleh semua warga sekolah ini. Budaya kerja ini bukan sahaja dapat melahirkan golongan pendidik dan murid yang berdedikasi tetapi juga memberi impak yang besar kepada ‘output’ dan ‘outcome’ hasil daripada pengamalan budaya kerja tersebut. Diharapkan generasi yang dihasilkan kelak adalah golongan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi merangkumi semua aspek kehidupan sebagaimana yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat dalam memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Segala usaha murni ini perlu diteruskan lagi agar mencapai kejayaan yang lebih cemerlang seterusnya dapat menyumbang bakti pula kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat hendaklah dijadikan amalan. Semoga segala tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ingatlah, orang hebat mampu melahirkan beberapa karya berkualiti, tapi guru berkualiti mampu melahirkan ribuan orang hebat. Selamat menjalankan tugas kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat, moga 2018 kita berada di mercu. Yakinlah dan pastikan SDPB MENJUARAI.
MOHD SHAPHRI BIN MOHD YUSOF

The 2nd ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO)
 24 Jun 2013: Today, a new history of our school has been created. Members of  SMKDPB should be proud of our school as a group of our students  has succeeded in representing Malaysia to The 2nd  ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO). They departed from the school to the airport at 11am. This entourage is led by Hj Abdul Kahar bin Ismail , and with him there are three Form 3 students. They are Fatin Nabilah Binti Roslaile, Lee Wen Yee, and Muhammad Syafiq bin Mohd Saib.

Here are the rules of the competition :

  1. Purpose
A.    Encourage and challenge gifted science students to excel in the field of Science and Technology.
B.    Stimulate students’ intellectual curiosity through various experiences and experiments.
C.   Foster friendship and networking among gifted students in the APT region.
D.   Motivate students to pursue careers in Science and Technology.

  1. Theme

  1. Date
24 June ~ 1 July 2013 (8 days)

  1. Venue
Busan, ROK

  1. Participants
A.    Each country must send two (2) teams.
B.    Each team must consist of three (3) students and one (1) teacher
                      i.    Selected gifted and talented students should be aged between 13 to 15 years.
                     ii.    Teachers should be educators of Science in their respective countries.

  1. Hosted by
ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS)
Korea Science Academy (KSA)

  1. Supported by
 Ministry of Education, Science and Technology, Korea
Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity (KOFAC)
Society of International Gifted in Science, Korea
ASEAN Secretariat


  1. Website

1.    Selection Criteria for Students

The programme will target top Science students from ASEAN.

To ensure that selected students benefit fully from their participation, the Science students should:

a.    Between 13 and 15 years of age as on January of the contest year;

b.    Have experience in science research or competitions;

c.    Possess good oral proficiency in English;

d.    Be academically able and is among the top 5% of their cohort; and,

e.    Be willing to network with fellow students at the JSO.


2.    Selection Criteria for Teachers
To ensure that the teachers benefit fully from their participation, the Science teachers should be:

a.    Educators or senior personnel in Science in a school or another educational
institution;

b.    Proficient in English;

c.    Able to share their learning points and experiences to other Science                            
Teachers; and,

d.    Able to implement teaching ideas or strategies in school.


Ø     PROGRAMME

  1. Student Programme
A.    Part 1 - Lectures and Teaching Laboratory Skills
B.    Part 2 - Laboratory Skills Assessments (40%)
§  Size of Team:
Three (3) students in one (1) team; made up of students from the same country
§  Awards: Gold, Silver & Bronze Medals
§  Assessed by teachers from ASEAN+3 nations

C.   Part 3 - Presentation of Field Projects (60%)
§  Size of Team
Six (6) students in two (2) two teams; made up of students from the same country
§  Awards: Gold, Silver & Bronze Medals
§  Assessed by teachers from ASEAN+3 nations

D.   Overall – Three (3) trophies
§  1 Gold, 1 Silver and 1 Bronze
§  Certificates for all Participants

  1. Teacher Programme
A.    Purpose: Build capacities of Science Educators

B.    Themes
§  Poster presentations:
§  Presentations:

C.   Poster Size: 70 cm (W) x 100 cm (H)
● Transportation information
We will provide you with transportation from Busan International Airport to Kroea Science Academy