Pelancaran Bulan Membaca, Bulan Bahasa, Bulan Teknik & Vokasional, Hari Koperasi dan Bulan Pelaburan Bijak PNB 2013

17 Jun 2013 : Majlis Pelancaran Bulan Membaca, Bulan Bahasa, Bulan Teknik &
Vokasional, Hari Koperasi dan Bulan Pelaburan Bijak PNB 2013 telah disempurnakan dengan jayanya pada hari ini. Majlis pelancaran telah bermula mulai jam 7.15 pagi dan berakhir pada jam 7.50 pagi. Majlis ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan penghayatan dan motivasi pelajar terhadap amalan membaca, cintai bahasa, hayati ilmu teknik dan vokasional serta menjiwai amalan pelaburan sebagai salah satu amalan seharian.