SETITIS TINTA PENGETUA

Assalamualaikum wbt dan Salam Muafakat Johor,
Salam Sejahtera, Salam 1 Malaysia dan Salam Muafakat Johor. Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia serta izin-Nya, kita dapat meneruskan khidmat bakti di sekolah tercinta ini. Semoga kegemilangan dan kejayaan terus menerangi kehidupan kita semua yang mempunyai amanah besar untuk meningkatkan akses pendidikan berkualiti di sekolah kita. Marilah kita memperbaharui tekad dan menyuntik semangat baru dalam melonjakkan kecemerlangan SMK Dato Penggawa Barat pada tahun 2018 dan tahun- tahun yang mendatang. Sesungguhnya, sekolah adalah nadi utama dalam usaha membangunkan modal insan yang memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju amat bergantung kepada keupayaan warga sekolah terutamanya para pendidik yan berpengetahuan kelas pertama, berketrampilan dan berdaya saing yang sihat bagi melakar pembangunan modal insan dalam kalangan murid SMK Dato Penggawa Barat berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Para pendidik harus mempunyai hala tuju yang jelas dan mengutamakan aktiviti peningkatan profesionalisme agar mampu memberi impak yang tinggi terhadap kecemerlangan anak didik dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah. Dalam menghadapi persaingan pada peringkat global, kejayaan sesebuah sekolah amat bergantung pada pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki oleh warga sekolah. Oleh itu, setiap warga pendidik perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran serta melipatgandakan usaha bagi melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif untuk mengisi keperluan masa kini dan masa hadapan. Bagi memastikan kelangsungan pembangunan pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dilaksanakan. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Pelan ini berhasrat mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi menentukan kejayaan sistem pendidikan. Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia ialah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Justeru, PPPM juga telah menyusun transformasi yang dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama memberi sokongan kepada para pendidik, gelombang kedua mempercepat peningkatan kemajuan sistem, dan gelombang ketiga ialah beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi. Oleh itu, sebagai pendidik kita hendaklah menerima transformasi ini dengan minda yang terbuka dan melaksanakannya bagi mencapai visi yang dihasratkan. Pengajaran yang berkesan melibatkan proses memindahkan ilmu oleh guru di samping memperkembang potensi murid. Bagi murid, pembelajaran merupakan suatu proses mengumpul maklumat dan pengalaman secara berterusan. Dalam hal ini, pengintegrasian ICT dalam PdPc memberikan kesan berganda kepada murid-murid bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Oleh hal yang demikian, pelbagai aplikasi seperti e-pembelajaran, sidang video dan pelbagai inovasi teknologi yang diperkenalkan amat relevan dengan keperluan semasa murid kerana teknologi ini membolehkan murid mendapat maklumat dalam masa yang singkat. Dalam era globalisasi, warga sekolah semestinya melengkapkan diri dengan maklumat terkini supaya dapat bertindak balas terhadap pembangunan teknologi baru. Kejayaan-kejayaan yang dilakar selama ini adalah disebabkan pengamalan budaya kerja cemerlang oleh semua warga sekolah ini. Budaya kerja ini bukan sahaja dapat melahirkan golongan pendidik dan murid yang berdedikasi tetapi juga memberi impak yang besar kepada ‘output’ dan ‘outcome’ hasil daripada pengamalan budaya kerja tersebut. Diharapkan generasi yang dihasilkan kelak adalah golongan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi merangkumi semua aspek kehidupan sebagaimana yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat dalam memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Segala usaha murni ini perlu diteruskan lagi agar mencapai kejayaan yang lebih cemerlang seterusnya dapat menyumbang bakti pula kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat hendaklah dijadikan amalan. Semoga segala tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ingatlah, orang hebat mampu melahirkan beberapa karya berkualiti, tapi guru berkualiti mampu melahirkan ribuan orang hebat. Selamat menjalankan tugas kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat, moga 2018 kita berada di mercu. Yakinlah dan pastikan SDPB MENJUARAI.
MOHD SHAPHRI BIN MOHD YUSOF

PENGUMUMAN

MESYUARAT AGUNG PIBG 2018 TARIKH : 24HB FEBRUARI 2018 MASA : 8.00 PAGI TEMPAT DSG

Majlis Penyampaian Tawaran Baru (New Deals) kepada Pengetua Tahun 2012, Bidang Keberhasikan Utama Negara (NKRA) Pendidkan.

Penerimaan Sijil Anugerah
Tawaran Baru Pengetua
Bidang Keberhasilan
Utama Negara
18 Jun 2013 : Majlis Penyampaian Tawaran Baru (New Deals) kapada Pengetua Tahun 2012, Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan telah disempuranakan oleh, YB Dato' Seri Idris bin Jusoh, Menteri Pendidkan II, Kementerian Pendidikan Malaysia di 'Royal Ballroom, Palace of The Golden Horses', Selangor. Tahniah dan syabas kepada SMK Dato’ Penggawa Barat kerana telah menerima tawaran baru tersebut pada tahun ini. Sub-waran sejumlah RM135,500 telah diberikan kepada SMK Dato' Penggawa Barat sebagai ganjaran tawaran tersebut. Seramai 140 orang guru dan staf sokongan akan menerima agihan tawaran tersebut mengikut kelayakkan dengan  syarat tidak kurang daripada 6 bulan berkhidmat di SMKDPB pada tahun 2012 dan bebas rekod kesalahan tatatertib. Tahniah kepada yang layak menerimanya.

Pelaksanaan Tawaran Baru kepada Pengetua merupakan pengiktirafan
Bersama Tan Sri  Abdul Ghafar bin Mahmud
Ketua Pengarah Pendidkan Malaysia
kerajaan Malaysia terhadap kepentingan peranan dan tanggungjawab pemimpin sekolah dalam membangunkan modal insan kelas pertama melalui pencapaian murid sekolah. Kerajaan berharap dengan menyediakan ganjaran yang menarik ini, pemimpin sekolah akan sentiasa berusaha meningkatkan kecemerlangan prestasi mereka.

Tawaran Baru kepada Pengetua telah mula dilaksanakan pada tahun 2010 ke atas semua Pengetua yang telah berada di sesebuah sekolah yang dinilai sekurang-kurangnya bagi tempoh enam (6) bulan. Prestasi Pengetua atau Guru Besar diukur berdasarkan kombinasi skor Gred Purata Sekolah (GPS) peperiksaan awam dan skor PKS-SKPM 2003. Menerusi Tawaran Baru Kepada Pengetua, pencapaian prestasi Pengetua diukur berdasarkan dua (2) kategori iaitu ;

I)              Sekolah yang melepasi sasaran 88.00 peratus Skor Komposit (SK) dan ke atas, atau
II)            Melonjak kedudukan (ranking) sekolah berbanding kedudukan tahun sebelumnya.

Di bawah kategori melonjak kedudukan (ranking), dua (2) pencalonan sekolah yang layak ditentusahkan (verifikasi) iaitu Lonjakan Perdana (LP) dan Enrolmen Besar (EB). Bagi kategori LP sekolah perlu melonjak sekurang-kurangnya 300 kedudukan berbanding tahun sebelumnya. Manakala  bagi kategori EB yang mempunyai enrolmen 1500 dan ke atas, sekolah perlu melonjak sekurang-kurangnya 200 kedudukan berbanding tahun sebelumnya.

Senarai sekolah disenarai pendek oleh Pejabat Pelaksanaan Pengurusan [Delivery Management Office(DMO)], Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) layak ditentusahkan atau diverifikasi oleh JNJK. JNJK akan melaksanakan pemeriksaan ke atas sekolah-sekolah yang layak dicalonkan bagi menentusahkan skor PKS-SKPM masing-masing.

Barisan penerima Tawaran Baru Pengetua
Tuan Haji Hashim kedudukan No.7 dari kerusi sebelah kanan barisan pertama

Selepas pemeriksaan oleh JNJK serta tapisan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) dan Bahagian Audit Sekolah (BAS), Jawatankuasa Induk Bayaran Insentif Tawaran Baru (BITB) akan menentukan kedudukan sebenar sekolah untuk dipertimbang dan diperakubagi menerima BITB. Di samping itu, Pengetua juga perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut:
a)    Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) pada tahun dinilai berada atau melebihi 90.00 peratus;
b)    Bebas daripada tindakan tatatertib pada tahun dinilai; dan
c)    Tiada laporan audit berteguran pada tahun dinilai


Tn Hj. Hashim bin Mohd Dom telah diberi penghormatan sebagai Ketua Penerima Tawaran Pengetua bagi mewakili Negeri Johor Darul Takzim
Berada di kedudukan keempat dari kanan YB Dato' Seri Idris bin Jusoh, 
Menteri Pendidikan II
Pemeriksaan ini adalah penting untuk menentusahkan skor PKS-SKPM tahun dinilai bagi membantu DMO memilih Pengetua yang layak menerima ganjaran BITB tahun dinilai. Sekolah-sekolah yang berada pada zon kelayakan akan dikunjungi oleh JNJK bagi tujuan penentusahan dalam pemeriksaan yang dinamakan Pemeriksaan Khas Tawaran Baru Kepada Pengetua.

Menerusi pemeriksaan ini JNJK akan hadir selama seharian di sekolah bagi maksud menentusahkan skor Penarafan Kendiri Sekolah menggunakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (PKS-SKPM) 2003. Kaedah Penentusahan yang akan dilaksanakan merangkumi pemeriksaan terhadap aspek semakan dokumen sekolah, pencerapan pengajaran dan pembelajaran, pemerhatian dan temu bual. Bagi tujuan ini empat instrumen akan digunakan iaitu;
a)    Instrumen Pemastian Standard SKPM-Sekolah;
b)    Instrumen Pemeriksaan Khas Tawaran Baru Kepada Pengetua;
c)    Instrumen Pemeriksaan Khas Tawaran Baru Kepada Pengetua Tahun - Sekolah Berprestasi Tinggi; dan
d)    Standard 4: Pembelajaran dan Pengajaran
Pencerapan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang sangat penting dan merupakan syarat wajib khususnya pencerapan terhadap pengetua. JNJK juga boleh memantau penolong-penolong kanan dan guru-guru mengikut opsyen JNJK yang hadir. Pengenalan Tawaran baru Pengetua merupakan pengiktirafan kepada Pengetua dan Guru Besar dalam usaha mereka melonjakkan kecemerlangan sekolah. Syabas dan tahniah kepada seluruh warga SMK Dato' Penggawa Barat.