Majlis Penyampaian Tawaran Baru (New Deals) kepada Pengetua Tahun 2012, Bidang Keberhasikan Utama Negara (NKRA) Pendidkan.

Penerimaan Sijil Anugerah
Tawaran Baru Pengetua
Bidang Keberhasilan
Utama Negara
18 Jun 2013 : Majlis Penyampaian Tawaran Baru (New Deals) kapada Pengetua Tahun 2012, Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan telah disempuranakan oleh, YB Dato' Seri Idris bin Jusoh, Menteri Pendidkan II, Kementerian Pendidikan Malaysia di 'Royal Ballroom, Palace of The Golden Horses', Selangor. Tahniah dan syabas kepada SMK Dato’ Penggawa Barat kerana telah menerima tawaran baru tersebut pada tahun ini. Sub-waran sejumlah RM135,500 telah diberikan kepada SMK Dato' Penggawa Barat sebagai ganjaran tawaran tersebut. Seramai 140 orang guru dan staf sokongan akan menerima agihan tawaran tersebut mengikut kelayakkan dengan  syarat tidak kurang daripada 6 bulan berkhidmat di SMKDPB pada tahun 2012 dan bebas rekod kesalahan tatatertib. Tahniah kepada yang layak menerimanya.

Pelaksanaan Tawaran Baru kepada Pengetua merupakan pengiktirafan
Bersama Tan Sri  Abdul Ghafar bin Mahmud
Ketua Pengarah Pendidkan Malaysia
kerajaan Malaysia terhadap kepentingan peranan dan tanggungjawab pemimpin sekolah dalam membangunkan modal insan kelas pertama melalui pencapaian murid sekolah. Kerajaan berharap dengan menyediakan ganjaran yang menarik ini, pemimpin sekolah akan sentiasa berusaha meningkatkan kecemerlangan prestasi mereka.

Tawaran Baru kepada Pengetua telah mula dilaksanakan pada tahun 2010 ke atas semua Pengetua yang telah berada di sesebuah sekolah yang dinilai sekurang-kurangnya bagi tempoh enam (6) bulan. Prestasi Pengetua atau Guru Besar diukur berdasarkan kombinasi skor Gred Purata Sekolah (GPS) peperiksaan awam dan skor PKS-SKPM 2003. Menerusi Tawaran Baru Kepada Pengetua, pencapaian prestasi Pengetua diukur berdasarkan dua (2) kategori iaitu ;

I)              Sekolah yang melepasi sasaran 88.00 peratus Skor Komposit (SK) dan ke atas, atau
II)            Melonjak kedudukan (ranking) sekolah berbanding kedudukan tahun sebelumnya.

Di bawah kategori melonjak kedudukan (ranking), dua (2) pencalonan sekolah yang layak ditentusahkan (verifikasi) iaitu Lonjakan Perdana (LP) dan Enrolmen Besar (EB). Bagi kategori LP sekolah perlu melonjak sekurang-kurangnya 300 kedudukan berbanding tahun sebelumnya. Manakala  bagi kategori EB yang mempunyai enrolmen 1500 dan ke atas, sekolah perlu melonjak sekurang-kurangnya 200 kedudukan berbanding tahun sebelumnya.

Senarai sekolah disenarai pendek oleh Pejabat Pelaksanaan Pengurusan [Delivery Management Office(DMO)], Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) layak ditentusahkan atau diverifikasi oleh JNJK. JNJK akan melaksanakan pemeriksaan ke atas sekolah-sekolah yang layak dicalonkan bagi menentusahkan skor PKS-SKPM masing-masing.

Barisan penerima Tawaran Baru Pengetua
Tuan Haji Hashim kedudukan No.7 dari kerusi sebelah kanan barisan pertama

Selepas pemeriksaan oleh JNJK serta tapisan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) dan Bahagian Audit Sekolah (BAS), Jawatankuasa Induk Bayaran Insentif Tawaran Baru (BITB) akan menentukan kedudukan sebenar sekolah untuk dipertimbang dan diperakubagi menerima BITB. Di samping itu, Pengetua juga perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut:
a)    Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) pada tahun dinilai berada atau melebihi 90.00 peratus;
b)    Bebas daripada tindakan tatatertib pada tahun dinilai; dan
c)    Tiada laporan audit berteguran pada tahun dinilai


Tn Hj. Hashim bin Mohd Dom telah diberi penghormatan sebagai Ketua Penerima Tawaran Pengetua bagi mewakili Negeri Johor Darul Takzim
Berada di kedudukan keempat dari kanan YB Dato' Seri Idris bin Jusoh, 
Menteri Pendidikan II
Pemeriksaan ini adalah penting untuk menentusahkan skor PKS-SKPM tahun dinilai bagi membantu DMO memilih Pengetua yang layak menerima ganjaran BITB tahun dinilai. Sekolah-sekolah yang berada pada zon kelayakan akan dikunjungi oleh JNJK bagi tujuan penentusahan dalam pemeriksaan yang dinamakan Pemeriksaan Khas Tawaran Baru Kepada Pengetua.

Menerusi pemeriksaan ini JNJK akan hadir selama seharian di sekolah bagi maksud menentusahkan skor Penarafan Kendiri Sekolah menggunakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (PKS-SKPM) 2003. Kaedah Penentusahan yang akan dilaksanakan merangkumi pemeriksaan terhadap aspek semakan dokumen sekolah, pencerapan pengajaran dan pembelajaran, pemerhatian dan temu bual. Bagi tujuan ini empat instrumen akan digunakan iaitu;
a)    Instrumen Pemastian Standard SKPM-Sekolah;
b)    Instrumen Pemeriksaan Khas Tawaran Baru Kepada Pengetua;
c)    Instrumen Pemeriksaan Khas Tawaran Baru Kepada Pengetua Tahun - Sekolah Berprestasi Tinggi; dan
d)    Standard 4: Pembelajaran dan Pengajaran
Pencerapan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang sangat penting dan merupakan syarat wajib khususnya pencerapan terhadap pengetua. JNJK juga boleh memantau penolong-penolong kanan dan guru-guru mengikut opsyen JNJK yang hadir. Pengenalan Tawaran baru Pengetua merupakan pengiktirafan kepada Pengetua dan Guru Besar dalam usaha mereka melonjakkan kecemerlangan sekolah. Syabas dan tahniah kepada seluruh warga SMK Dato' Penggawa Barat.