PENDAFTARAN TINGKATAN 6 BAWAH 2012

Tarikh              : 8 Mei 2012 (SELASA)
Tempat            : Dewan Sri Gemilang, SMK Dato’Penggawa Barat
Masa               : 8.00 pagi

Bil
Perkara / Isu
Keterangan/ Tindakan
1
Pendaftaran 6 Bawah
8 Mei 2012 (Selasa) - 8.00 pagi
Hebahan maklumat :
Mesej 1-   T6<jarak>KP<jarak>NOKP hantar ke 15888
Contoh -   T6 KP 880402015068

Mesej 2-   T6<jarak>AG<jarak>AGILIRAN hantar ke 15888
Contoh -   T6 AG JD017A145
2
Pakaian Pelajar
§  Hari pertama- pakaian kemeja kemas, berkasut- diterima
§  pakaian jenis “jeans” – tidak dibenarkan
§  Hari berikutnya- pakaian orientasi
3
Tawaran T6 : 
24 000 calon
Kemanusiaan – 18000
Sains              -    6000
A Agama        -      290
4
Makluman Awal 
(26 Mei)
§  Pelajar boleh buat persediaan awal- isu bekerja dll
§  Membuat pilihan teruskan bekerja/ PLKN / dll
5
Syarat  asas BM untuk Tawaran T6
§  Kepujian BM peringkat SPM
§  Tidak kepujian BM- duduki kertas Julai- Keputusan pada September.
§  Calon “Julai paper” akan ditawarkan T6 Bawah pada Sesi Mei 2013
6
Pelajar PLKN
§  Pelajar yang terima tawaran T6 - perlu tangguh PLKN
§  Lengkapkan borang penangguhan sendiri yang ditandatangani penjaga masing-masing (bukan pihak sekolah)
§  Jika calon memilihi PLKN tawaran T6 akan ditangguh ke Penggal 1 tahun berikutnya (Mei 2013)
§  Pernyataan bertulis dari JLKN tentang penangguhan
§  PLKN boleh ditangguh sehingga usia 35 tahun
§  Pelajar daftar T6, pada masa yang sama ke PLKN, maka calon ini- jangan terima pendaftarannya (dibatalkan)

7
Rayuan ke T6
(Calon tidak layak)
§  Rayuan dibuka  8 MEI 2012 , borang di “upload”
§  Tarikh tutup 16 JUN 2012
§  Borang warna kuning
8
Penggunaan warna borang
§  Rayuan calon Sk kerajaan                - kuning
§  Rayuan Calon swasta/ mengulang  - biru
§  Tukar Jurusan                                    - hijau
§  Pelajar bukan warga negara            - pink
§  Borang Rayuan Umum                     - oren
9
Pertukaran Pelajar
§  Negeri ke negeri – contoh Pelajar Pahang ikut keluarga berpindah ke Johor
ü  Penjaga/ Pelajar terus ke JPNJ atau
ü  Jika pelajar terus ke sekolah -  terima, ambil borang dan laporan JPNJ 
§  Tukar luar daerah – contoh Pontian ke JB  (dibenarkan)
ü  Jika sebab i/bapa berpindah
ü  Masalah keluarga- mesti ada surat kebenaran daripada ibu dan bapa yang membenarkan pelajar duduk/tinggal  di rumah penjaga
ü  Memberi alasan
§  Tukar dalam daerah- rujuk PPD
10
Pelajar Matrikulasi
Mohon ke T6
§  Diterima dengan syarat :
ü  Tunjuk surat penolakan matrikulasi
ü  Ditempatkan di sekolah berhampiran alamat
ü  Tawaran  aliran Sains
§  PKT6 rujukkan calon kategori ini kepada kaunselor sekolah untuk motivasi

11
Pertukaran Pelajar Sek. Aliran Agama/ Teknik mohon ke sekolah harian biasa
§  Diterima dengan syarat :
ü  Calon terlebih dahulu mohon kebenaran dan mendapat pelepasan daripada Unit  Pengurusan Sekolah (Agama Islam)/ Bhg Teknik

12
Pertukaran- ikut orang berpengaruh
§  Perpanjangkan surat ke JPNJ

13
Bertukar Jurusan
§  Lengkapkan  borang Hijau
ü  Sertakan slip keputusan SPM
ü  Isi inventori minat-kerjaya
§  Inventori minat-kerjaya ditadbir kaunselor
§  Hantar keputusan sahaja- borang tidak perlu disertakan
§  Beri motivasi sebelum permohonan
ü  Dasar 60:40
ü  Kuota masuk universiti lebih memihak calon sains
§  Tarikh tutup :  23 JUN 2012
§  Borang dihantar ke JPN melalui PPD pada 24 JUN 2012
§  Proses permohonan- 2 minggu
§  keputusan dikeluarkan pada 23 JULAI 2012
§  Calon tidak dibenarkan bertukar kelas sebelum keluar keputusan/kelulusan rasmi dari JPNJ
§  Pelajar yang berjaya dan yang gagal bertukar jurusan –bawa berjumpa kaunselor (dimotivasikan)
§  Pelajar yang bercadang tukar jurusan perlu diingatkan:
ü  Tentang Sis. Pentaksiran Baharu STPM
ü  Peperiksaan  pada akhir penggal – November
ü  Daya ingatan terhadap topik P&P masih kukuh
14

Data – Borang KPT6
(Unit Data T6)
§  Hantaran data menerusi Smart6
ü  Pertama-  10 Mei
ü  Ambil maklumat pendaftaran pada minggu pertama 8,9,10 hb – data untuk keperluan Parlimen
15
 Calon SPM 2011- (dapat tawaran T6 tidak daftar- masuk kolej – 2012 berhasrat masuk 6B sesi Mei.
§  Isi borang Rayuan Umum (Oren)
ü  Kolej matrikulasi
ü  Kolej swasta

16
Pelajar dari luar negara
(w/negara Malaysia ikut i/bapa dan bersekolah di luar negara)
§  Syarat umum- ada SPM
§  Keluarkan surat dari (kedutaan/ dll institusi) yang mengesahkan sijil yang mereka gunakan untuk permohonan T6 adalah setara/ setaraf dengan SPM

17
Pelajar lewat daftar
§  Terima daftar 8,9 hb Mei
§  Selepas tarikh tersebut- minta rujuk ke PPD
§  Minggu pertama –masih diterima, selepas itu tawaran terbatal
18
Orientasi Pelajar Baru T6
§  Digerakkan oleh MPPPU
§  Kaunselor sekolah – mengisi slot yang ditetapkan
§  Dijalankan dalam masa 2 minggu
ü  Minggu i- pengisian (biasa)
ü  Minggu ii- Sistem Pentaksiran STPM Baharu
§  Semua pelajar mesti melalui orientasi
§  Jadual orientasi – selaras seluruh Johor
§  Taklimat pengetua dan PKT6 – umum
§  Takimat subjek (P. Am dll.)
§  Pengenalan
ü  Pelajar baru dan senior
ü  Sesama pelajar baru
ü  Pelajar baru dan semua guru di sekolah
19
Kursus Giat Mara
§  Minta surat pengesahan tentang kursus daripada Pentadbiran/ Pengarah
§  SKM1 boleh sambung ke SKM 2 lepas STPM

20
Kaunselor Sekolah
§  Bidang tugas- kaunselor pelajar (tiada dinyatakan hanya untuk Tg. 1-5 sahaja)
§  Kaunselor T6 belum diwujudkan
§  Ratio penempatan kaunselor di sekolah 500 pelajar = 1 kaunselor (termasuk pelajar T6)
21
Pelajar Mengulang
(Sistem Terminal) kohot terakhir
§  Yang layak mengulang
ü  1P 1S
ü  1P 2S

23
Biasiswa

§  Merujuk statement gaji penjaga
§  Sains RM 110 dan Kemanusiaan RM 90 sebulan25
Maklumat Smart6
§  Password    -  sekolaht6
§  Kata laluan  – smkt6
§  Guru data T6- kemaskini maklumat Smart6, keutamaan menu berwarna merah
ü  Maklumat sekolah
ü  Subjek elektif
ü  Waran guru- telah lantik/ belum lantik
§  Eksport & import data apabila diminta PPD
26
Perkara/ hal lain-lain
§  MPPKT6 salah satu persatuan/ majlis yang diiktiraf di peringkat JPNJ
ü  MPQL (Kepengetuaan)
ü  M4P (Menengah)
ü  M4P (Rendah)
ü  Majlis Guru Sarjana
ü  Majlis Guru Cemerlang
ü  MPPKT6
§  Perancangan Takwim T6 (2012)
ü  Karnival T6 Negeri – Julai 2012 disertakan dengan perkhemahan Unit Beruniform T6- tempat sedang dikenal pasti
ü  Kolokium Pelajar – jangkaan – September 2012
ü  Kolokium Guru – jangkaan November
27
MPPKT6
§  MPPKT6  pelajar baru 2012 menyumbang kepada MPPPU RM 30.00 untuk aktiviti :
ü  RM 5 – salurkan ke daerah (PPD)
ü  RM 25 – untuk kegiatan pelajar T6 di sekolah