SETITIS TINTA PENGETUA

Assalamualaikum wbt dan Salam Muafakat Johor,
Salam Sejahtera, Salam 1 Malaysia dan Salam Muafakat Johor. Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia serta izin-Nya, kita dapat meneruskan khidmat bakti di sekolah tercinta ini. Semoga kegemilangan dan kejayaan terus menerangi kehidupan kita semua yang mempunyai amanah besar untuk meningkatkan akses pendidikan berkualiti di sekolah kita. Marilah kita memperbaharui tekad dan menyuntik semangat baru dalam melonjakkan kecemerlangan SMK Dato Penggawa Barat pada tahun 2018 dan tahun- tahun yang mendatang. Sesungguhnya, sekolah adalah nadi utama dalam usaha membangunkan modal insan yang memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju amat bergantung kepada keupayaan warga sekolah terutamanya para pendidik yan berpengetahuan kelas pertama, berketrampilan dan berdaya saing yang sihat bagi melakar pembangunan modal insan dalam kalangan murid SMK Dato Penggawa Barat berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Para pendidik harus mempunyai hala tuju yang jelas dan mengutamakan aktiviti peningkatan profesionalisme agar mampu memberi impak yang tinggi terhadap kecemerlangan anak didik dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah. Dalam menghadapi persaingan pada peringkat global, kejayaan sesebuah sekolah amat bergantung pada pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki oleh warga sekolah. Oleh itu, setiap warga pendidik perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran serta melipatgandakan usaha bagi melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif untuk mengisi keperluan masa kini dan masa hadapan. Bagi memastikan kelangsungan pembangunan pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dilaksanakan. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Pelan ini berhasrat mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi menentukan kejayaan sistem pendidikan. Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia ialah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Justeru, PPPM juga telah menyusun transformasi yang dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama memberi sokongan kepada para pendidik, gelombang kedua mempercepat peningkatan kemajuan sistem, dan gelombang ketiga ialah beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi. Oleh itu, sebagai pendidik kita hendaklah menerima transformasi ini dengan minda yang terbuka dan melaksanakannya bagi mencapai visi yang dihasratkan. Pengajaran yang berkesan melibatkan proses memindahkan ilmu oleh guru di samping memperkembang potensi murid. Bagi murid, pembelajaran merupakan suatu proses mengumpul maklumat dan pengalaman secara berterusan. Dalam hal ini, pengintegrasian ICT dalam PdPc memberikan kesan berganda kepada murid-murid bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Oleh hal yang demikian, pelbagai aplikasi seperti e-pembelajaran, sidang video dan pelbagai inovasi teknologi yang diperkenalkan amat relevan dengan keperluan semasa murid kerana teknologi ini membolehkan murid mendapat maklumat dalam masa yang singkat. Dalam era globalisasi, warga sekolah semestinya melengkapkan diri dengan maklumat terkini supaya dapat bertindak balas terhadap pembangunan teknologi baru. Kejayaan-kejayaan yang dilakar selama ini adalah disebabkan pengamalan budaya kerja cemerlang oleh semua warga sekolah ini. Budaya kerja ini bukan sahaja dapat melahirkan golongan pendidik dan murid yang berdedikasi tetapi juga memberi impak yang besar kepada ‘output’ dan ‘outcome’ hasil daripada pengamalan budaya kerja tersebut. Diharapkan generasi yang dihasilkan kelak adalah golongan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi merangkumi semua aspek kehidupan sebagaimana yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat dalam memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Segala usaha murni ini perlu diteruskan lagi agar mencapai kejayaan yang lebih cemerlang seterusnya dapat menyumbang bakti pula kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat hendaklah dijadikan amalan. Semoga segala tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ingatlah, orang hebat mampu melahirkan beberapa karya berkualiti, tapi guru berkualiti mampu melahirkan ribuan orang hebat. Selamat menjalankan tugas kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat, moga 2018 kita berada di mercu. Yakinlah dan pastikan SDPB MENJUARAI.
MOHD SHAPHRI BIN MOHD YUSOF

PENGUMUMAN

MESYUARAT AGUNG PIBG 2018 TARIKH : 24HB FEBRUARI 2018 MASA : 8.00 PAGI TEMPAT DSG

PENDAFTARAN TINGKATAN 6 BAWAH 2012

Tarikh              : 8 Mei 2012 (SELASA)
Tempat            : Dewan Sri Gemilang, SMK Dato’Penggawa Barat
Masa               : 8.00 pagi

Bil
Perkara / Isu
Keterangan/ Tindakan
1
Pendaftaran 6 Bawah
8 Mei 2012 (Selasa) - 8.00 pagi
Hebahan maklumat :
Mesej 1-   T6<jarak>KP<jarak>NOKP hantar ke 15888
Contoh -   T6 KP 880402015068

Mesej 2-   T6<jarak>AG<jarak>AGILIRAN hantar ke 15888
Contoh -   T6 AG JD017A145
2
Pakaian Pelajar
§  Hari pertama- pakaian kemeja kemas, berkasut- diterima
§  pakaian jenis “jeans” – tidak dibenarkan
§  Hari berikutnya- pakaian orientasi
3
Tawaran T6 : 
24 000 calon
Kemanusiaan – 18000
Sains              -    6000
A Agama        -      290
4
Makluman Awal 
(26 Mei)
§  Pelajar boleh buat persediaan awal- isu bekerja dll
§  Membuat pilihan teruskan bekerja/ PLKN / dll
5
Syarat  asas BM untuk Tawaran T6
§  Kepujian BM peringkat SPM
§  Tidak kepujian BM- duduki kertas Julai- Keputusan pada September.
§  Calon “Julai paper” akan ditawarkan T6 Bawah pada Sesi Mei 2013
6
Pelajar PLKN
§  Pelajar yang terima tawaran T6 - perlu tangguh PLKN
§  Lengkapkan borang penangguhan sendiri yang ditandatangani penjaga masing-masing (bukan pihak sekolah)
§  Jika calon memilihi PLKN tawaran T6 akan ditangguh ke Penggal 1 tahun berikutnya (Mei 2013)
§  Pernyataan bertulis dari JLKN tentang penangguhan
§  PLKN boleh ditangguh sehingga usia 35 tahun
§  Pelajar daftar T6, pada masa yang sama ke PLKN, maka calon ini- jangan terima pendaftarannya (dibatalkan)

7
Rayuan ke T6
(Calon tidak layak)
§  Rayuan dibuka  8 MEI 2012 , borang di “upload”
§  Tarikh tutup 16 JUN 2012
§  Borang warna kuning
8
Penggunaan warna borang
§  Rayuan calon Sk kerajaan                - kuning
§  Rayuan Calon swasta/ mengulang  - biru
§  Tukar Jurusan                                    - hijau
§  Pelajar bukan warga negara            - pink
§  Borang Rayuan Umum                     - oren
9
Pertukaran Pelajar
§  Negeri ke negeri – contoh Pelajar Pahang ikut keluarga berpindah ke Johor
ü  Penjaga/ Pelajar terus ke JPNJ atau
ü  Jika pelajar terus ke sekolah -  terima, ambil borang dan laporan JPNJ 
§  Tukar luar daerah – contoh Pontian ke JB  (dibenarkan)
ü  Jika sebab i/bapa berpindah
ü  Masalah keluarga- mesti ada surat kebenaran daripada ibu dan bapa yang membenarkan pelajar duduk/tinggal  di rumah penjaga
ü  Memberi alasan
§  Tukar dalam daerah- rujuk PPD
10
Pelajar Matrikulasi
Mohon ke T6
§  Diterima dengan syarat :
ü  Tunjuk surat penolakan matrikulasi
ü  Ditempatkan di sekolah berhampiran alamat
ü  Tawaran  aliran Sains
§  PKT6 rujukkan calon kategori ini kepada kaunselor sekolah untuk motivasi

11
Pertukaran Pelajar Sek. Aliran Agama/ Teknik mohon ke sekolah harian biasa
§  Diterima dengan syarat :
ü  Calon terlebih dahulu mohon kebenaran dan mendapat pelepasan daripada Unit  Pengurusan Sekolah (Agama Islam)/ Bhg Teknik

12
Pertukaran- ikut orang berpengaruh
§  Perpanjangkan surat ke JPNJ

13
Bertukar Jurusan
§  Lengkapkan  borang Hijau
ü  Sertakan slip keputusan SPM
ü  Isi inventori minat-kerjaya
§  Inventori minat-kerjaya ditadbir kaunselor
§  Hantar keputusan sahaja- borang tidak perlu disertakan
§  Beri motivasi sebelum permohonan
ü  Dasar 60:40
ü  Kuota masuk universiti lebih memihak calon sains
§  Tarikh tutup :  23 JUN 2012
§  Borang dihantar ke JPN melalui PPD pada 24 JUN 2012
§  Proses permohonan- 2 minggu
§  keputusan dikeluarkan pada 23 JULAI 2012
§  Calon tidak dibenarkan bertukar kelas sebelum keluar keputusan/kelulusan rasmi dari JPNJ
§  Pelajar yang berjaya dan yang gagal bertukar jurusan –bawa berjumpa kaunselor (dimotivasikan)
§  Pelajar yang bercadang tukar jurusan perlu diingatkan:
ü  Tentang Sis. Pentaksiran Baharu STPM
ü  Peperiksaan  pada akhir penggal – November
ü  Daya ingatan terhadap topik P&P masih kukuh
14

Data – Borang KPT6
(Unit Data T6)
§  Hantaran data menerusi Smart6
ü  Pertama-  10 Mei
ü  Ambil maklumat pendaftaran pada minggu pertama 8,9,10 hb – data untuk keperluan Parlimen
15
 Calon SPM 2011- (dapat tawaran T6 tidak daftar- masuk kolej – 2012 berhasrat masuk 6B sesi Mei.
§  Isi borang Rayuan Umum (Oren)
ü  Kolej matrikulasi
ü  Kolej swasta

16
Pelajar dari luar negara
(w/negara Malaysia ikut i/bapa dan bersekolah di luar negara)
§  Syarat umum- ada SPM
§  Keluarkan surat dari (kedutaan/ dll institusi) yang mengesahkan sijil yang mereka gunakan untuk permohonan T6 adalah setara/ setaraf dengan SPM

17
Pelajar lewat daftar
§  Terima daftar 8,9 hb Mei
§  Selepas tarikh tersebut- minta rujuk ke PPD
§  Minggu pertama –masih diterima, selepas itu tawaran terbatal
18
Orientasi Pelajar Baru T6
§  Digerakkan oleh MPPPU
§  Kaunselor sekolah – mengisi slot yang ditetapkan
§  Dijalankan dalam masa 2 minggu
ü  Minggu i- pengisian (biasa)
ü  Minggu ii- Sistem Pentaksiran STPM Baharu
§  Semua pelajar mesti melalui orientasi
§  Jadual orientasi – selaras seluruh Johor
§  Taklimat pengetua dan PKT6 – umum
§  Takimat subjek (P. Am dll.)
§  Pengenalan
ü  Pelajar baru dan senior
ü  Sesama pelajar baru
ü  Pelajar baru dan semua guru di sekolah
19
Kursus Giat Mara
§  Minta surat pengesahan tentang kursus daripada Pentadbiran/ Pengarah
§  SKM1 boleh sambung ke SKM 2 lepas STPM

20
Kaunselor Sekolah
§  Bidang tugas- kaunselor pelajar (tiada dinyatakan hanya untuk Tg. 1-5 sahaja)
§  Kaunselor T6 belum diwujudkan
§  Ratio penempatan kaunselor di sekolah 500 pelajar = 1 kaunselor (termasuk pelajar T6)
21
Pelajar Mengulang
(Sistem Terminal) kohot terakhir
§  Yang layak mengulang
ü  1P 1S
ü  1P 2S

23
Biasiswa

§  Merujuk statement gaji penjaga
§  Sains RM 110 dan Kemanusiaan RM 90 sebulan25
Maklumat Smart6
§  Password    -  sekolaht6
§  Kata laluan  – smkt6
§  Guru data T6- kemaskini maklumat Smart6, keutamaan menu berwarna merah
ü  Maklumat sekolah
ü  Subjek elektif
ü  Waran guru- telah lantik/ belum lantik
§  Eksport & import data apabila diminta PPD
26
Perkara/ hal lain-lain
§  MPPKT6 salah satu persatuan/ majlis yang diiktiraf di peringkat JPNJ
ü  MPQL (Kepengetuaan)
ü  M4P (Menengah)
ü  M4P (Rendah)
ü  Majlis Guru Sarjana
ü  Majlis Guru Cemerlang
ü  MPPKT6
§  Perancangan Takwim T6 (2012)
ü  Karnival T6 Negeri – Julai 2012 disertakan dengan perkhemahan Unit Beruniform T6- tempat sedang dikenal pasti
ü  Kolokium Pelajar – jangkaan – September 2012
ü  Kolokium Guru – jangkaan November
27
MPPKT6
§  MPPKT6  pelajar baru 2012 menyumbang kepada MPPPU RM 30.00 untuk aktiviti :
ü  RM 5 – salurkan ke daerah (PPD)
ü  RM 25 – untuk kegiatan pelajar T6 di sekolah