Motivasi Khas : Kelas Perakaunan SPM 2012

9 Oktober 2012 : Motivasi Khas calon-calon SPM Kelas Perakaunan 2012 telah diadakan bagi memberi suntikan kayakinan dan kesungguhan kepada para pelajar untuk mencapai impian kegemilangan sempurna A+ dalam SPM 2012 yang akan dihadapi tidak lama lagi. Sesi ini telah dikendalikan oleh Ayahanda Pengetua dan dibantu oleh En.Mohd.Shapri Mohd Yusof selama 2 jam di bilik Wadah Informasi. Para calon sangat teruja mendengar nasihat dan kata perangsang dengan nada yang ceria dan bersemangat daripada Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran, SMK Dato' Penggawa Barat.