PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK PMR, SPM & STPM 2012

14 April 2012 : Hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia sebagaimana yang telah dinyatakan dalam falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah jelas untuk menghasilkan generasi bangsa Malaysia yang mempunyai tahap kecemerlangan yang tinggi dari aspek emosi, rohani, intelek dan jasmani. Jesteru itu para ibubapa pelajar Sekolah Kluster SMK DBP, Pontian perlu diberi pendedahan yang sewajarnya tentang kecemerlangan pelajar agar mereka merasakan keterlibatan mereka dalam menentukan kecemerlangan anak-anak merupakan sumbangan yang paling utama, ibarat mutiara yang dimiliki, digilap suapaya terus berkilau. Program bermula dengan amanat YDP PIBG SMKDPB dan diikuti dengan ceramah kecemerlangan oleh Prof.Madya Dr.Husin bin Junoh. Program ini telah diadakan di Dewan Sri Gemilang, SMKDPB.