Program Kolaborasi dan Perkongsian Pendidikan antara SMKDPB dan Madrasah Al-Junied Al-Islamiah Singapura.

7 Ogos 2014 - Khamis

Seramai 26 orang pelajar dan 7 orang guru dari SMKDPB telah berjaya menjalinkan program tersebut di salah sebuah Madrasah yang terkenal di Singapura. Madrasah tersebut adalah madrasah yang tertua yang telah dibuka pada tahun 1927 oleh komuniti muslim di sana. Madrasah tersebut di bina di atas tanah wakaf  oleh Sayyid Abdur Rahman bin Junied bin Omar bin Ali Al-Junied. Pengasasnya ialah datuk  kepada Sayyid Abdur Rahman iaitu Sayyid Omar bin Ali Al-Junied.  Madrasah tersebut sehingga kini telah berjaya melahirkan ramai graduan yang berpendidikan tinggi sehingga bergraduat dari Universiti Al-Azhar di Mesir.  Madrasah AlJunied Al-Islamiah di pilih dalam program ini kerana madrasah ini telah berjaya menerapkan perkembangan ilmu agama dan duniawi selari dengan arus permodenan yang ada sekarang.

Antara objektif yang telah dicapai ialah:
 i) meningkatkan  pengetahuan dan pengalaman guru serta murid tentang sistem pendidikan yang diamalkan di Singapura.ii) mengeratkan silaturahim serta hubungan antara rakan sekerja dan murid antara dua negara.
iii) mendedahkan peserta kepada perkongsian budaya dalam ilmu pendidikan antara dua negara.
iv) memotivasikan diri murid untuk lebih cemerlang dalam mendalami ilmu khususnya Matematik.
v) memperolehi pengalaman melalui interaksi guru dan murid dalam kelas dan diaplikasikan untuk penambahbaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran.