SETITIS TINTA PENGETUA

Assalamualaikum wbt dan Salam Muafakat Johor,
Salam Sejahtera, Salam 1 Malaysia dan Salam Muafakat Johor. Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia serta izin-Nya, kita dapat meneruskan khidmat bakti di sekolah tercinta ini. Semoga kegemilangan dan kejayaan terus menerangi kehidupan kita semua yang mempunyai amanah besar untuk meningkatkan akses pendidikan berkualiti di sekolah kita. Marilah kita memperbaharui tekad dan menyuntik semangat baru dalam melonjakkan kecemerlangan SMK Dato Penggawa Barat pada tahun 2018 dan tahun- tahun yang mendatang. Sesungguhnya, sekolah adalah nadi utama dalam usaha membangunkan modal insan yang memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju amat bergantung kepada keupayaan warga sekolah terutamanya para pendidik yan berpengetahuan kelas pertama, berketrampilan dan berdaya saing yang sihat bagi melakar pembangunan modal insan dalam kalangan murid SMK Dato Penggawa Barat berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Para pendidik harus mempunyai hala tuju yang jelas dan mengutamakan aktiviti peningkatan profesionalisme agar mampu memberi impak yang tinggi terhadap kecemerlangan anak didik dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah. Dalam menghadapi persaingan pada peringkat global, kejayaan sesebuah sekolah amat bergantung pada pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki oleh warga sekolah. Oleh itu, setiap warga pendidik perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran serta melipatgandakan usaha bagi melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif untuk mengisi keperluan masa kini dan masa hadapan. Bagi memastikan kelangsungan pembangunan pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dilaksanakan. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Pelan ini berhasrat mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi menentukan kejayaan sistem pendidikan. Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia ialah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Justeru, PPPM juga telah menyusun transformasi yang dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama memberi sokongan kepada para pendidik, gelombang kedua mempercepat peningkatan kemajuan sistem, dan gelombang ketiga ialah beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi. Oleh itu, sebagai pendidik kita hendaklah menerima transformasi ini dengan minda yang terbuka dan melaksanakannya bagi mencapai visi yang dihasratkan. Pengajaran yang berkesan melibatkan proses memindahkan ilmu oleh guru di samping memperkembang potensi murid. Bagi murid, pembelajaran merupakan suatu proses mengumpul maklumat dan pengalaman secara berterusan. Dalam hal ini, pengintegrasian ICT dalam PdPc memberikan kesan berganda kepada murid-murid bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Oleh hal yang demikian, pelbagai aplikasi seperti e-pembelajaran, sidang video dan pelbagai inovasi teknologi yang diperkenalkan amat relevan dengan keperluan semasa murid kerana teknologi ini membolehkan murid mendapat maklumat dalam masa yang singkat. Dalam era globalisasi, warga sekolah semestinya melengkapkan diri dengan maklumat terkini supaya dapat bertindak balas terhadap pembangunan teknologi baru. Kejayaan-kejayaan yang dilakar selama ini adalah disebabkan pengamalan budaya kerja cemerlang oleh semua warga sekolah ini. Budaya kerja ini bukan sahaja dapat melahirkan golongan pendidik dan murid yang berdedikasi tetapi juga memberi impak yang besar kepada ‘output’ dan ‘outcome’ hasil daripada pengamalan budaya kerja tersebut. Diharapkan generasi yang dihasilkan kelak adalah golongan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi merangkumi semua aspek kehidupan sebagaimana yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat dalam memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Segala usaha murni ini perlu diteruskan lagi agar mencapai kejayaan yang lebih cemerlang seterusnya dapat menyumbang bakti pula kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat hendaklah dijadikan amalan. Semoga segala tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ingatlah, orang hebat mampu melahirkan beberapa karya berkualiti, tapi guru berkualiti mampu melahirkan ribuan orang hebat. Selamat menjalankan tugas kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat, moga 2018 kita berada di mercu. Yakinlah dan pastikan SDPB MENJUARAI.
MOHD SHAPHRI BIN MOHD YUSOF

PENGUMUMAN

MESYUARAT AGUNG PIBG 2018 TARIKH : 24HB FEBRUARI 2018 MASA : 8.00 PAGI TEMPAT DSG

MESYUARAT KITAR SEMULA PERINGKAT NEGERI JOHOR 2014


10 MAC 2014 – Isnin.  Mesyuarat Pelaksanaan Pelancaran Kelab Kitar Semula Sekolah-sekolah Negeri Johor tahun 2014 kali kedua telah diadakan di Bilik Mesyuarat Intelek, SMK Dato Penggawa Barat, Pontian, Johor selaku tuan rumah majlis pelancarannya yang akan diadakan pada 2 APRIL 2014 jam 2.00 petang . Majlis perasmian akan disempurnakan YB Datuk Halimah binti Mohd  Sadique selaku Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia. Dijangka seramai 1000 para jemputan akan hadir  di SMKDPB yang terdiri daripada para pengetua ,guru besar dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan seluruh negeri Johor.  SMKDPB dipilih selaku tuanrumah adalah kerana SDPB telah menjuarai 2 tahun berturut-turut [ 2012 dan 2013 ]  dalam melaksanakan aktiviti Kelab Kitar Semula Sekolah Menengah dalam kategori pengumpulan barangan kitar semula terbanyak.

Cadangan pelaksanaan Kelab Kitar Semula / Alam Sekitar ini ialah
1]  Ditubuhkan di semua sekolah negeri Johor.
2]  Perjalanan kelab kitar semula / alam sekitar diuruskan oleh pihak sekolah dan
      menggunapakai modul yang dibangunkan dan dipersetujui oleh Kemnterian Pendidikan  
      Malaysia.
3]   Lawatan berkala dan khidmat nasihat daripada pegawai 3 R negeri.
4]   Laporan perjalanan kelab kitar semula / alam sekitar di akhir tahun [ PPSPPA dan pihak
      sekolah ]
5]   Pertandingan kutipan barang kitar semula tertinggi bagi peringkat daerah, negeri dan
      kebangsaan tahun 2014  telah bermula  dan terbuka kepada semua sekolah Menengah dan
      Rendah  [  2 kategori ]  termasuk  Tadika.

Beberapa aktiviti pertandingan inovasi, kreativiti dan rekacipta di kalangan pihak sekolah akan dilaksanakan dalam majlis pelancaran tersebut. Jawatankuasa pengelola majlis pelancaran telah dibentuk terdiri daripada  pegawai-pegawai PPSPPA  daerah-daerah negeri Johor yang dianjurkan secara bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Antara acara pada  majlis tersebut ialah pidato dan coral spe\aking yang bertemakan  3 R [ Reuse, Reduse , Recycle ] di samping pameran hasil-hasil barangan terbuang dan tayangan gambar.


Tuan Haji Asri bin Amat selaku Pengarah PPSPPA Johor  berharap agar  majlis ini dapat menarik minat di kalangan pelajar, pihak sekolah dan masyarakat  dalam meningkatkan tahap kesedaran, keperluan serta kepentingan kitar semula di kalangan para pelajar sekolah rendah dan menengah melalui amalan pendidikan secara teori dan praktikal secara betul  di samping memupuk sikap suka menabung.