Majlis Pelancaran Program Nilam & Anugerah Tokoh Nilam Sekolah 2012

'NILAM' atau Nadi Ilmu Amalan Membacamerupakan penggabungan atau adunan semuaaktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberipengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaanyang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatifsehinggalah mereka tamat persekolahan.

NILAM merupakanpenggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah denganmemberi pengiktirafan yang sesuai. Program ini merupakan satu pendekatan untuk mengatasi masalah-masalahyang menghalang penyuburan tabiat membaca di kalangan warga sekolah.


Program Pelancaran Budaya Membaca (NILAM) peringkat sekolah telah diadakan pada hari ini 16 Jan 2012 bertujuan untuk membina tabiatmembaca dalam kalangan murid khususnya warga SMKDPB.

Afrah Hanim binti Huzer dari tingkatan 5 Cempaka telah dianugerahkan sebagai Tokoh Nilam peringkat sekolah 2012.