KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS DAN MPP PRA U

Kursus Kepimpinan Pengawas dan MPP Pra U telah diadakan di Pusat Kokurikulum Jabatan Pelajaran Johor mulai 13 - 16 Januari 2012. Kursus ini disertai oleh 41 orang pengawas dan MPP. Antara objektif kursus ini bertujuan melatih pelajar menjadi seorang pemimpin yang berdaya saing, berinovatif, berkarisma serta mempunyai daya juang yang tinggi untuk berjaya dengan cemerlang.