Naziran Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan (eSPKB) 2012

8 Ogos 2012: Dua orang pegawai dari Jabatan Akauntan Negara malaysia Negeri Johor iaitu Puan Liyana binti Ibrahim dan Puan Nasijah binti Salmon telah hadir ke SMKDPB bagi memantau pelaksanaan eSPKB.

Secara ummnya Program Naziran ini dirancang bagi memberi khidmat nasihat serta memastikan peraturan Panduan Penggunaan PTJ eSPKB dan pertauran-peraturan semasa yang berkuatkuasa dipatuhi.

Dalam ucapan penutup Tuan Pengetua, beliau amat berterima kasih kepada pegawai pemantau atas nasihat yang diberikan dan Insya Allah hasil daripada Program Naziran ini SMKDPB akan terus berusaha bagi memantapkan serta membuat penambahbaikan pelaksanaan eSPKB.