LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 2 : AMANAT PENGARAH, SENI MEMPERTAHANKAN DIRI DAN PNP ABAD 21

14 Februari 2015 : Program Latihan Dalam Perkhidmatan 2 telah diadakan di kelas 4 Kekwa dan kelas 4 Cemara. Seramai 82 guru dan staf sokongan telah mengikuti latihan tesebut mulai jam 8.00 pagi dan berakhir pada jam 1.30 petang.