PROGRAM HALUAN MURID TINGKATAN 1 & 4 TAHUN 2015

 14 JAN 2015 :  Program ini diadakan kerana apabila murid-murid berada di tingkatan menengah rendah, aspek pembelajaran serta pemilihan matapelajaran agak berbeza semasa di tingkatan 3. Oleh itu, program ini diharapkan dapat membantu mengubah secara ansur maju budaya harian mereka di sekolah yang melibatkan aspek budaya belajar, pemilihan subjek secara pakej, halatuju kerjaya, bijak sosial dan berketrampilan. Program ini tela dikendalikan oleh Unit Kaunseling, SMKDPB dibawah kendalian Tn.Hj.Rahmat b. Sarbani, Pn. Zaiton bt. Hitam dan Pn.Zahriah bt. Abu Talib. Majlis penutupan telah disempurnakan oleh Tn.Hj.Hashim bin Mohd.Dom, Pengetua Cemerlang SMK Dato' Penggawa Barat.