PELANCARAN PROGRAM NILAM PERINGKAT SEKOLAH 2015

21 JANUARI 2015 : Majlis Pelancaran Program NILAM peringkat sekolah telah diadakan sebagai pembuka tirai program galakkan membaca yang dilaksanakan di SMK Dato' Penggawa Barat. Majlis pelancaran telah disempernakan oleh Tn.Hj. Hashim bin Mohd Dom, Pengetua Cemerlang SMK Dato' Penggawa Barat. sepanjang majlis tersebut beberapa aktiviti persembahan telah diadakan seperti Pengucapan Promosi Buku, Deklamasi Sajak, Nyanyian lagu NILAM dan lagu Mari Membaca secara beramai-ramai dan persembahan koir daripada kumpulan Kelab Kebudayaan SMK Dato' Penggawa Barat. ‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan.
Program ini ialah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat
membaca di kalangan murid. Bahagian Teknologi Pendidikan ialah urus setia di Kementerian Pelajaran yang ditugaskan untuk menyelaras program ini.
 Membaca dan merekod bahan bacaan
Murid perlu membaca buku yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka dan mencatat maklumat pengarang, judul, bilangan mukasurat, penerbit dan sinopsis atau peta minda tentang buku yang dibaca ke dalam buku rekod.
Komponen-komponen yang terdapat dalam Program NILAM ini antaranya ialah: 
Mengesahkan rekod dan mengumpul data
Tugas guru adalah untuk mengesahkan serta menandatangani rekod bacaan murid dan ia merupakan tanggungjawab semua guru di sekolah. Data rekod hendaklah dikumpulkan oleh guru kelas dan diserahkan kepada penyelaras Pusat Sumber Sekolah atau guru penyelaras NILAM untuk dianalisa dan direkodkan. Data pembacaan murid perlu dikumpulkan dan diserahkan kepada Pusat Kegiatan Guru di kawasan sekolah tersebut untuk dipanjangkan ke Pusat Sumber Pendidikan Negeri dan Bahagian Teknologi Pendidikan,Kementerian Pelajaran Malaysia.
Memberi Pengiktirafan dan Ganjaran
Sekolah dan semua peringkat Kementerian Pelajaran juga perlu memberi pengiktirafan dan ganjaran kepada murid yang telah banyak membaca dan berusaha mengisi rekod bacaan mereka mengikut sistem ganjaran dan pengiktirafan NILAM, misalnya dengan memberikan buku sebagai hadiah, sijil pengiktirafan NILAM atau dinyatakan bilangan buku yang sudah dibaca dalam rekod kemajuan murid dan sijil berhenti.

Pada tahun 2014 SMK dato Pemggawa Barat telah berjaya mendapat penganugerahan Tokoh NILAM peringkat daerah dengan pencapaian Johon Tokoh Nilam bagi kategori bahasa melayu dan bahasa inggeris. Berikut adalah pencapaian pengiktirafan Program Nilam peringkat sekolah :