Pentaksiran Kompetensi Matematik dan Sains Tingkatan 1 dan 2

Pentaksiran Kompetensi Matematik dan Sains Tingkatan 1 dan 2 seluruh negara akan diadakan pada:

  • Tarikh : 30 Julai 2013 (Selasa)
  • Tempoh : 45 minit setiap matapelajaran
  • Soalan: Kemahiran Berfikir Aras Tinggi / Higher Order Thinking Skills
  • Trend Soalan: Tingkatan 1 Trend soalan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)  dan Tingkatan 2 Trend soalan PISA (Programme for International Student Assessment)

Sehubungan dengan itu diharap semua murid dapat melihat contoh-contoh soalan TIMSS dan PISA dilaman web atau melayari laman web BPK (Bahagian Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia)

Berikut adalah contoh soalan TIMSS dan PISA yang boleh dijadikan sebagai rujukan:
  1. TIMSS Math Grade 3,4 Sample Question
  2. TIMSS Math Grade 7,8 Sample Question
  3. TIMSS Sc Grade 3,4 Sample Question
  4. TIMSS Sc Grade 7,8 Sample Question 
  5. PISA Math Form 2 Sample Question
  6. PISA 2006 Science