SETITIS TINTA PENGETUA

Assalamualaikum wbt dan Salam Muafakat Johor,
Salam Sejahtera, Salam 1 Malaysia dan Salam Muafakat Johor. Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia serta izin-Nya, kita dapat meneruskan khidmat bakti di sekolah tercinta ini. Semoga kegemilangan dan kejayaan terus menerangi kehidupan kita semua yang mempunyai amanah besar untuk meningkatkan akses pendidikan berkualiti di sekolah kita. Marilah kita memperbaharui tekad dan menyuntik semangat baru dalam melonjakkan kecemerlangan SMK Dato Penggawa Barat pada tahun 2018 dan tahun- tahun yang mendatang. Sesungguhnya, sekolah adalah nadi utama dalam usaha membangunkan modal insan yang memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju amat bergantung kepada keupayaan warga sekolah terutamanya para pendidik yan berpengetahuan kelas pertama, berketrampilan dan berdaya saing yang sihat bagi melakar pembangunan modal insan dalam kalangan murid SMK Dato Penggawa Barat berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Para pendidik harus mempunyai hala tuju yang jelas dan mengutamakan aktiviti peningkatan profesionalisme agar mampu memberi impak yang tinggi terhadap kecemerlangan anak didik dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah. Dalam menghadapi persaingan pada peringkat global, kejayaan sesebuah sekolah amat bergantung pada pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki oleh warga sekolah. Oleh itu, setiap warga pendidik perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran serta melipatgandakan usaha bagi melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif untuk mengisi keperluan masa kini dan masa hadapan. Bagi memastikan kelangsungan pembangunan pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dilaksanakan. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Pelan ini berhasrat mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi menentukan kejayaan sistem pendidikan. Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia ialah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Justeru, PPPM juga telah menyusun transformasi yang dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama memberi sokongan kepada para pendidik, gelombang kedua mempercepat peningkatan kemajuan sistem, dan gelombang ketiga ialah beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi. Oleh itu, sebagai pendidik kita hendaklah menerima transformasi ini dengan minda yang terbuka dan melaksanakannya bagi mencapai visi yang dihasratkan. Pengajaran yang berkesan melibatkan proses memindahkan ilmu oleh guru di samping memperkembang potensi murid. Bagi murid, pembelajaran merupakan suatu proses mengumpul maklumat dan pengalaman secara berterusan. Dalam hal ini, pengintegrasian ICT dalam PdPc memberikan kesan berganda kepada murid-murid bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Oleh hal yang demikian, pelbagai aplikasi seperti e-pembelajaran, sidang video dan pelbagai inovasi teknologi yang diperkenalkan amat relevan dengan keperluan semasa murid kerana teknologi ini membolehkan murid mendapat maklumat dalam masa yang singkat. Dalam era globalisasi, warga sekolah semestinya melengkapkan diri dengan maklumat terkini supaya dapat bertindak balas terhadap pembangunan teknologi baru. Kejayaan-kejayaan yang dilakar selama ini adalah disebabkan pengamalan budaya kerja cemerlang oleh semua warga sekolah ini. Budaya kerja ini bukan sahaja dapat melahirkan golongan pendidik dan murid yang berdedikasi tetapi juga memberi impak yang besar kepada ‘output’ dan ‘outcome’ hasil daripada pengamalan budaya kerja tersebut. Diharapkan generasi yang dihasilkan kelak adalah golongan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi merangkumi semua aspek kehidupan sebagaimana yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat dalam memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Segala usaha murni ini perlu diteruskan lagi agar mencapai kejayaan yang lebih cemerlang seterusnya dapat menyumbang bakti pula kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat hendaklah dijadikan amalan. Semoga segala tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ingatlah, orang hebat mampu melahirkan beberapa karya berkualiti, tapi guru berkualiti mampu melahirkan ribuan orang hebat. Selamat menjalankan tugas kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat, moga 2018 kita berada di mercu. Yakinlah dan pastikan SDPB MENJUARAI.
MOHD SHAPHRI BIN MOHD YUSOF

Majlis Penutupan Bulan Membaca 2012


6 Nov 2012 : Bulan Membaca merupakan agenda tahunan yang dianjurkan oleh Pusat Sumber Sekolah SMK Dato’ Penggawa Barat selama sebulan dengan pelbagai aktiviti dirangkakan dan dilaksanakan bagi menggalakkan budaya membaca dalam kalangan warga SMK Dato’ Penggawa Barat.

Membaca merupakan suatu proses untuk memperolehi ilmu dan maklumat dengan menggunakan deria dan minda samaada melalui bahan-bahan bercetak atau media elektronik seperti komputer dan sebagainya. Deria dan minda yang dicerna dengan ilmu pengetahuan hasil pembacaan akan menjana kehidupan manusia yang sentiasa inginkan perubahan. sedikit ilmu yang diperolehi akan merangsang minat dan naluri dalam diri untuk menambah ilmu pengetahuan yang lain seterusnya akan terbentuk satu budaya membaca di kalangan masyarakat. Jesteru, Majlis Penutupan Bulan membaca telah diadakan pada 31 Oktober 2012 di Dewan Seri Gemilang mulai 7.15 pagi. Majlis penutupan telah disempurnakan oleh En Ahmad Rahim bin Senawi Pegawai Hal Ehwal Lembaga Pertubuhan Peladang, Daerah Johor Bahru. Berikut adalah kategori hadiah yang telah disampaikan dalam majlis tersebut:

v Kategori Peminjam  Buku Terbanyak sempena Program Membaca Bestari
-         Sesi pagi 2 orang
            Sesi petang 2 orang
v Kategori Ulasan Buku Sijil Penyertaan  kepada peserta
v Kategori Penyampai Ulasan Buku Terbaik
Sumbangan  hadiah daripada En Mohd Shapri bin Mohd Yusof (GPK 1) bernilai RM200
-Kategori Bahasa Melayu
-Kategori Bahasa Inggeris
v Kategori Public Speaking Tingkatan 3
-         Peserta 3 orang
-         Pemenang Tempat ketiga.Kedua dan Pertama
v Kategori Jejak Maklumat
-Ahli jawatankuasa atau urusetia Jejak Maklumat  (23 orang)
-Pemenang  Jejak Maklumat 2012  (wakil kumpulan)
  Tempat Ketiga menerima set alat tulis dan sijil
  Tempat Kedua dan Tempat Pertama menerima  buku dan sijil
v Pengiktirafan Kategori  100 Pembacaan Tertinggi Program Membaca Bestari
-mengikut Tingkatan 5, 4 dan 3
v Pengiktirafan  Jauhari  Anugerah Gangsa Kategori Individu setiap Tingkatan
-Tingkatan 5
-Tingkatan 4
-Tingkatan 3 
v Pengiktirafan Jauhari Anugerah Perak Kategori Individu setiap Tingkatan
-Tingkatan 5
-Tingkatan  4
v Pengiktirafan Jauhari Anugerah Emas Kategori Individu (sijil dan buku)
-         5 orang (sesi pagi) 1 orang (sesi petang) 
v Pengiktirafan Jauhari Anugerah NILAM Kategori Individu (sijil dan buku)
-         4 orang
v Pengiktirafan Jauhari Tertinggi Kategori Kelas (Guru Tingkatan sesi pagi/petang)
Masing-masing Menerima wang tunai sebanyak RM 100
Sumbangan daripada PIBG
-         Sesi pagi  Tingkatan 3 Cemara
-         Sesi petang  Tingkatan 2 Kenanga
v Pengiktirafan Tokoh NILAM  2012-  sesi pagi dan sesi petang
-Sijil, buku  & Trofi Piala Pengetua
Sumbangan daripada Tn Haji Hashim bin Mohd Dom bernlai RM300