KEBITARAAN MATEMATIK - AKTIVITI MATEMATIK

Panitia Matematik SMK Dato’ Penggawa Barat mempelawa para pelajar SMK Dato Penggawa Barat untuk menyertai pelbagai pertandingan matematik peringkat kebangsaan dan antarabangsa.  Pertandingan  yang dimaksudkan adalah seperti di bawah :

A)     Malaysia ASEAN Schools Math Olympiads (MASMO) Secondary Division 2012

Kategori pertandingan : Tingkatan 1, 2 dan 3 sahaja
Tarikh pertandingan : 10 April 2012 ( Selasa)
Bayaran Yuran Penyertaan : RM 38 setiap pelajar

Pelajar yang berminat , sila berikan nama anda kepada Puan Noor Zarina Noordin (sesi pagi) atau Puan Afzan bin Othman (sesi petang) , beserta bayaran selewat-lewatnya 23 hb Mac 2012.

B)      Australian Mathematics Competition (AMC) 2012

Kategori pertandingan : Tingkatan 1 dan  2  (Junior ) 
                                            Tingkatan 3 dan  4  (Intermediate ) 
                                                   Tingkatan 5 dan  6  (Senior )   

Tarikh pertandingan : 2 Ogos 2012 ( Khamis)
Bayaran Yuran Penyertaan : RM 35 setiap pelajar

Pelajar yang berminat , sila berikan nama anda kepada Cik Norhasnita binti Abdul Malek (sesi pagi) atau Puan Afzan bin Othman (sesi petang) , beserta bayaran selewat-lewatnya 23 hb Mac 2012.

 C)      Olimpiad Matematik Kebangsaan (OMK ) 2012

Kategori pertandingan : Tingkatan 1 dan  2  (Kategori Bongsu )                                                    
                                            Tingkatan 3 dan  4  (Kategori Muda ) 
                                                  Tingkatan 5 dan  6  (Kategori Sulong)   

# Untuk makluman, OMK adalah pertandingan berkumpulan. Bilangan peserta bagi setiap kumpulan adalah 4 orang.

Tarikh pertandingan : 7 Julai 2012 ( Sabtu )

Pelajar yang berminat , sila berikan nama anda kepada Cik Norhasnita binti Abdul Malek (sesi pagi) atau Puan Afzan bin Othman (sesi petang) selewat-lewatnya 30 Mac 2012.

Pelajar-pelajar yang telah mengikuti kelas Olimpiad pada tahun lepas, sangat digalakkan untuk menyertai pertandingan tersebut.