SETITIS TINTA PENGETUA

Assalamualaikum wbt dan Salam Muafakat Johor,
Salam Sejahtera, Salam 1 Malaysia dan Salam Muafakat Johor. Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia serta izin-Nya, kita dapat meneruskan khidmat bakti di sekolah tercinta ini. Semoga kegemilangan dan kejayaan terus menerangi kehidupan kita semua yang mempunyai amanah besar untuk meningkatkan akses pendidikan berkualiti di sekolah kita. Marilah kita memperbaharui tekad dan menyuntik semangat baru dalam melonjakkan kecemerlangan SMK Dato Penggawa Barat pada tahun 2018 dan tahun- tahun yang mendatang. Sesungguhnya, sekolah adalah nadi utama dalam usaha membangunkan modal insan yang memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju amat bergantung kepada keupayaan warga sekolah terutamanya para pendidik yan berpengetahuan kelas pertama, berketrampilan dan berdaya saing yang sihat bagi melakar pembangunan modal insan dalam kalangan murid SMK Dato Penggawa Barat berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Para pendidik harus mempunyai hala tuju yang jelas dan mengutamakan aktiviti peningkatan profesionalisme agar mampu memberi impak yang tinggi terhadap kecemerlangan anak didik dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah. Dalam menghadapi persaingan pada peringkat global, kejayaan sesebuah sekolah amat bergantung pada pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki oleh warga sekolah. Oleh itu, setiap warga pendidik perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran serta melipatgandakan usaha bagi melahirkan modal insan yang berilmu, kreatif dan inovatif untuk mengisi keperluan masa kini dan masa hadapan. Bagi memastikan kelangsungan pembangunan pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dilaksanakan. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Pelan ini berhasrat mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi menentukan kejayaan sistem pendidikan. Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia ialah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Justeru, PPPM juga telah menyusun transformasi yang dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama memberi sokongan kepada para pendidik, gelombang kedua mempercepat peningkatan kemajuan sistem, dan gelombang ketiga ialah beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi. Oleh itu, sebagai pendidik kita hendaklah menerima transformasi ini dengan minda yang terbuka dan melaksanakannya bagi mencapai visi yang dihasratkan. Pengajaran yang berkesan melibatkan proses memindahkan ilmu oleh guru di samping memperkembang potensi murid. Bagi murid, pembelajaran merupakan suatu proses mengumpul maklumat dan pengalaman secara berterusan. Dalam hal ini, pengintegrasian ICT dalam PdPc memberikan kesan berganda kepada murid-murid bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Oleh hal yang demikian, pelbagai aplikasi seperti e-pembelajaran, sidang video dan pelbagai inovasi teknologi yang diperkenalkan amat relevan dengan keperluan semasa murid kerana teknologi ini membolehkan murid mendapat maklumat dalam masa yang singkat. Dalam era globalisasi, warga sekolah semestinya melengkapkan diri dengan maklumat terkini supaya dapat bertindak balas terhadap pembangunan teknologi baru. Kejayaan-kejayaan yang dilakar selama ini adalah disebabkan pengamalan budaya kerja cemerlang oleh semua warga sekolah ini. Budaya kerja ini bukan sahaja dapat melahirkan golongan pendidik dan murid yang berdedikasi tetapi juga memberi impak yang besar kepada ‘output’ dan ‘outcome’ hasil daripada pengamalan budaya kerja tersebut. Diharapkan generasi yang dihasilkan kelak adalah golongan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi merangkumi semua aspek kehidupan sebagaimana yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat dalam memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Segala usaha murni ini perlu diteruskan lagi agar mencapai kejayaan yang lebih cemerlang seterusnya dapat menyumbang bakti pula kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat hendaklah dijadikan amalan. Semoga segala tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ingatlah, orang hebat mampu melahirkan beberapa karya berkualiti, tapi guru berkualiti mampu melahirkan ribuan orang hebat. Selamat menjalankan tugas kepada semua warga SMK Dato Penggawa Barat, moga 2018 kita berada di mercu. Yakinlah dan pastikan SDPB MENJUARAI.
MOHD SHAPHRI BIN MOHD YUSOF

ALUAN

" SDPB MENJUARAI "
 
Dari Meja Tuan Pengetua
 


SERANGKAP SERI BUDI 2017

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.

Alhamdulillah,  setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpahan rahmat dan inayah-Nya, maka kita telah sama-sama berjaya melabuhkan tirai pendidikan  2014 dengan pelbagai kejayaan dan penganugerahan.  Kita amat bersyukur kerana   diiktiraf sebagai  Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Kohort 4  pada tahun 2013 dan sebelum itu  kita dikurniakan pengiktirafan Sekolah Kluster Kecemerlangan Fasa 4 pada tahun 2011. Kita telah pun  berusaha  pada tahun 2014 untuk melepasi Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi Sekolah Berprestasi Tinggi dan amat yakin  kita berjaya melepasinya..  Kini, wacana pendidikan 2015 kita mulai dengan harapan dan iltizam yang tinggi serta  keyakinan yang jitu bahawa kita akan sama-sama menggembleng tenaga dan menjana idea bagi memastikan kita berada di landasan yang betul demi melestarikan kegemilangan  SMKDPB yang telah kita genggam ini. Ditambah pula pada tahun ini kita menyambut Ulang Tahun Ke-50 penubuhan sekolah kita. Sudah tentu kita akan mengadakan pelbagai aktiviti untuk memeriahkan lagi  majlis sambutan  ulang tahun tersebut dan ini memerlukan penglibatan tinggi semua warga sekolah.


Sebagai penjana transformasi pendidikan,  kita seharusnya sentiasa peka dan sedar bahawa cabaran dalam dunia pendidikan kini kian berganda. Kita seharusnya mampu bertindak sebagai “murabb”i yang peka dan sentiasa responsif terhadap transformasi pendidikan mutakhir yang dirangka melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) yang merangkumi pendidikan Prasekolah hingga Lepasan Menengah.  Berdasarkan sebelas anjakan sistem dan anjakan strategi yang utama,Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai lima keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan.  Dalam hal ini, kitalah teraju utama yang bakal memastikan hasrat murni kerajaan itu dapat direalisasikan kerana gurulah pelaksana sistem pendidikan itu. Hakikatnya kita  mempunyai keupayaan atau kapasiti untuk mencapai kehebatan itu.  Namun demikian,  usaha-usaha yang radikal harus sentiasa difikirkan dan dilaksanakan secara bersepadu,  di samping doa yang tidak pernah putus ke hadrat Allah SWT agar kita diberikan taufik dan hidayah agar kita mampu meletakkan diri sebaris dengan sekolah-sekolah terbaik di peringkat global

Sehubungan dengan itu, kita harus menyedari bahawa masih banyak ruang kosong yang perlu dipenuhi , masih banyak ketirisan yang perlu ditampung dan masih banyak kekurangan yang  memerlukan penambahbaikan. Kita juga sewajarnya menyedari akan tanggungjawab besar yang harus dipikul iaitu untuk mengekalkan Band 1 dalam pencapaian akademik kita. Oleh itu, ingin saya menyeru agar marilah kita bersama-sama   meninta kata dalam irama yang sama, melangkah dengan derap yang sekata dengan berpandukan indikator yang menjurus ke arah pencapaian aspirasi negara iaitu untuk melahirkan   modal  insan syumul dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara secara aktif dan seterusnya berupaya membina masa depan Malaysia yang gemilang..Marilah  kita meneruskan  amalan   budaya  kerja cemerlang, sikap   kebertanggungjawaban, istiqamah, berinovasi, dan bermotivasi serta  semangat mujahadah setiap  daripada kita untuk melakukan yang terbaik demi nusa dan bangsa.


Sebagai penutup, ingin saya titipkan mutiara kata cendekiawan :Kejayaan tidak boleh diukur dengan kedudukan yang dicapai seseorang tetapi melalui halangan-halangan yang ditempuhinya..  Sebaliknya, kita tidak boleh berjaya sekiranya kita mengatakan kita akan gagal.  Oleh hal yang demikian, jika kita tidak dapat terbang, maka berlarilah. Jika kita tidak dapat berlari, maka berjalanlah. Jika kita tidak dapat berjalan, maka merangkaklah.Tapi ingatlah, apapun yang kita lakukan, tetaplah melangkah maju. Bagi kita warga SMKDPB, yakinlah dan pastikan SDPB MENJUARAI.


HJ HASHIM BIN MOHD DOM
Pengetua,
SMK Dato’ Penggawa Barat.